عکس رهبر جدید

ورزش و بازی با یک توپ تنیس

  فایلهای مرتبط
ورزش و بازی با یک توپ تنیس
بنداز و بگیر!
اگر یک توپ کوچک- مثل توپ ماهوتی( توپ تنیس)- داشته باشید، بهترین تفریحی که میشود با آن توپ داشت، چیست؟ میتوانید آن را بارها و بارها به زمین بکوبید یا آن را به دیوار روبهروی خود بزنید. امّا با همین توپ میتوانید چندین بازی ورزشی انجام دهید. هرقدر تعداد توپها و همبازیهایتان بیشتر باشند، بازیها جذّابتر میشوند.

این نوع بازیها، علاوه بر آنکه ورزشهایی مناسب هستند، حواس شما را در زندگی جمع میکنند. میدانید که در زندگی و مخصوصاً در مدرسه و همچنین برای حلّ تکلیفهایتان،باید حواستان جمع باشد.

 

پرتاب توپ به سمت هم

در بازی اوّل، شما و دوستتان روبهروی هم قرار میگیرید. اگر یک توپ داشته باشید، میتوانید مدّتی طولانی آن را به سمت یکدیگر پرتاب کنید. امّا میخواهیم کار را کمی سختتر کنیم. این بار در حالی که دونفری در برابر هم قرار گرفتهاید، از دو توپ استفاده کنید. هر کدام از شما یک توپ را در اختیار بگیرد و آن را به سمت طرف مقابل پرتاب کند. به این ترتیب، همانطور که باید دقّت کنید توپ را به خوبی به سمت دوستتان پرتاب کنید، باید حواستان جمع باشد که توپ پرتابشده از طرف دوستتان را  هم به خوبی مهار کنید.

 

- اگر چند دقیقه بازی کنید، میبینید که پرتابهایتان دیگر مثل آغاز کار، یکراست به سمت روبهرو نمیرسند. تعجّب نکنید! برای پرتاب توپ به تمرکز نیاز است و هرقدر خستهتر شوید، این تمرکز کمتر میشود. باورتان میشود که تنها با پرتاب دو توپ، اینقدر خسته شوید؟

 

- میتوانید این کار را به صورت مسابقه انجام دهید. هر وقت نتوانستید توپ دوستتان را روی هوا مهار کنید، او یک امتیاز میگیرد. اگر هم توپ را عمداً بد پرتاب کردید، امتیاز به نفر مقابل داده میشود. بعد از پنج دقیقه ببینید کدامیک از شما امتیاز بیشتری کسب کرده است؟

 

هر چند نفر، همان تعداد توپ

اگر بیشتر از دو نفر بودید، چه باید کنید؟ کافی است با فاصله از یکدیگر بایستید. مثلاً اگر چهار نفر هستید، در چهار گوشهی یک مربّع بایستید. در این حالت، بهتر است به تعداد نفرات، توپ در اختیار داشته باشید. یعنی چهار بازیکن، چهار توپ داشته باشند. هرچند ظاهر کار فقط یک پرتاب توپ ساده است، امّا بعد از مدّتی متوجّه سختی کار خواهید شد؛ چون همزمان باید توپ را برای یکی از نفرات پرتاب کنید و حواستان هم باشد که کدامیک از سه نفر دیگر، به سمت شما توپ پرتاب میکند. پس باید دقّتتان را خیلی بالا ببرید. حتماً میبینید که خیلی زودتر هم خسته شدید. آن هم فقط با پرتاب این توپهای سبک به سمت همدیگر!

 

برگرد و توپ را بگیر

دوباره برویم سراغ بازیهای دونفره؛ روبهروی هم بایستید. یک نفر پشتش را به دیگری کند. مثلاً شما پشتتان را به دوستتان کنید. او توپ را در دست میگیرد. قبل از پرتاب توپ، به شما خبر میدهد. مثلاً وقتی گفت: «حالا!»، شما باید برگردید. او هم بلافاصله بعد از خبر دادن، توپ را پرتاب میکند. به این ترتیب، در حالی که دارید برمیگردید، باید به محیط اطراف خود دقّت کنید و ببیند توپ به کدام سمت پرتاب شده است و توپ را بگیرید.

- میتوانید بعد از پنج بار پرتاب، جای خود را با دوستتان عوض و این بار شما توپ را پرتاب کنید.

 

خیلیخیلی مهم!

- توپ را باید بهآرامی به سمت هم بیندازید؛ طوری که انگار میخواهید آن را به دوستتان پاس دهید. مبادا توپ را با قدرت و شدّت به سمت هم پرتاب کنید! توپهای تنیس اگر به بینی و صورت بخورند، درد زیادی ایجاد میکنند.

- در جایی که بازی میکنید نباید هیچ وسیلهی شکستنی وجود داشته باشد. مثلاً پارک یا حیاط خانه و مدرسه، محلّ مناسبی برای این بازی است. امّا در خانه، هم خطر شکستن وسایل وجود دارد و هم خطر برخورد شما با مُبل، صندلی، دیوار و... و مصدومشدنتان.

 

پس خیلی مواظب باشید!

 

۱۶۰
کلیدواژه (keyword): رشد دانش آموز، ورزش، ورزش و بازی با یک توپ تنیس، بنداز و بگیر، مهدی زارعی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید