عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

مهمان‌های بهاری

  فایلهای مرتبط
مهمان‌های بهاری

به تغییرهایی که در طبیعت اتّفاق میافتند، توجّه کردهای؟دربارهی من چه؟ما را دیدهای؟

در فصل بهار، هم گیاهان و هم موجودات زنده مشغول کار و فعّالیت میشوند. برای ما هم فصل بهار خیلی مهم است. ما در  بهار کارهای زیادی انجام میدهیم.

 

میدانستی چیزهای شیرین از نظر خیلی از موجودات زنده خوشمزّه هستند؟

میخواهی من را از نزدیک ببینی و با دقّت در مورد خودم و زندگیام مشاهدهگری کنی؟

 

1. در یک ظرف کوچک، یک حبّه قند یا کمی شکر را با دو قاشق آب بهخوبی هم بزن.

2 . مکان مناسبی را انتخاب کن (مثل حیاط، باغچه، کنار لونهی مورچهها یا کنار گلها). ظرف آب شیرینی را که درست کردهای، آنجا قرار بده.

 ما هم با اعضای خانوادهمان در کنار شما زندگی میکنیم.

3.  حالا باید به انتظار بنشینی و ببینی کدام یک از ما زودتر پیدایش میکند. اگر هیچکدام سراغش نیامدیم، جای ظرفت را عوض کن. ما حتماً پیدایش خواهیم کرد.

4.  با دقّت و حوصله از چشم و گوشت استفاده کن.

مشاهدهگری میتواند اطّلاعات زیادی به تو بدهد. در کنار آن، میتوانی از بزرگترها و مطالب کتابها هم استفاده کنی.

میدانی به همهی ما چه میگویند؟

حشرات.

۷۹
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، یک کار تازه، مهمان های بهاری، زهره حاج محمد حسن
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید