عکس رهبر جدید

اینجا جایی است که بدان تعلق داریم

  فایلهای مرتبط
تعلق به مدرسه به میزانی بستگی دارد که افراد به‌طور شخصی از طرف دیگر افراد محیط اجتماعی مدرسه مورد پذیرش، احترام و حمایت قرار گیرند. احساس تعلق به مدرسه در زندگی تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان نقش مهمی دارند و به بسیاری از فایده‌های تحصیلی، روان‌شناسی و سلامت فیزیکی آن‌ها مرتبط هستند. احساس تعلق به مدرسه می‌تواند درگیری و انگیزش تحصیلی را ارتقا دهد و از اثرات اضطراب اجتماعی و افسردگی بکاهد. در اینجا داده‌های مربوط به تعلق به مدرسه را، بر اساس نتایج مطالعه تیمز ۲۰۱۹، برجسته می‌کنیم و پیشنهادهایی برای بهبود احساس تعلق به مدرسه معلمان و دانش‌آموزان ارائه خواهیم کرد.

چه تعداد از دانش‌آموزان در مدرسه احساس راحتی می‌کنند؟

احساس تعلق به مدرسه به دانش‌آموزان کمک می‌کند از تجربه‌های یادگیری خود لذت ببرند، نگرش‌های مثبت به یادگیری را توسعه دهند و به همتایانی که روحیه مثبتِ مشابهی دارند، ملحق شوند (Ibrahim& El Zaatari, 2020).

58درصد از دانش‌آموزان پایه چهارم شرکت‌کننده در مطالعه تیمز و 55 درصد از دانش‌آموزان پایه چهارم ایرانی احساس تعلق بالایی به مدرسه دارند.

روابط حمایتی مثبت همتایان در فعالیت‌ها و پروژه‌های گروهی دانش‌آموزان در ایجاد احساس تعلق به مدرسه به آن‌ها کمک می‌کند.

 

احساس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز

اگر دانش‌آموزان احساس کنند به مدرسه تعلق دارند، پیشرفت تحصیلی آن‌ها بهتر خواهد شد. وقتی کلاس‌ درس، به‌جای رقابت، روی یادگیری تأکید کند، دانش‌آموزان عملکرد بهتری خواهند داشت و احساس تعلق بالاتری را تجربه خواهند کرد.

در همه کشورها، بین دانش‌آموزان پایه چهارم با احساس بالای تعلق به مدرسه و دانش‌آموزان با احساس پایین تعلق به مدرسه، 24 نمره تفاوت وجود دارد.

بهبود یادگیری بیش از رقابت در کلاس درس احساس تعلق به مدرسه را در دانش‌آموزان تسهیل می‌کند.

 

مدرسه محل تعلق برای همگان

معلمان و دانش‌آموزان از فایده‌های بودن در مدرسه‌ای که همه افراد بدان احساس تعلق دارند، آگاه هستند. هنگامی که معلمان احساس مورد احترام قرارگرفتن را پیدا و تصور کردند به بخش ارزشمندی از جامعه مدرسه تبدیل شده‌اند، به شغل خود علاقه‌مندتر می‌شوند و همراه با دانش‌آموزان نسبت به «بخشی از مدرسه خود‌بودن» احساس غرور پیدا می‌کنند (Riley, Allen& Coates, 2020)‌.

93درصد از دانش‌آموزان در همه کشورها، معلمانی دارند که به نسبت به کار خود شور و اشتیاق دارند.

98درصد از دانش‌آموزان ایرانی معلمانی دارند که به نسبت به کار خود شور و اشتیاق دارند.

93درصد از آن‌ها (هم در کل کشورها و هم در ایران) از کار خود احساس غرور می‌کنند (اغلب یا تقریباً همیشه).

معلمان می‌توانند با کار روی دانش‌آموزان برای ایجاد و تقویت احترام متقابل و تعیین معیارهایی برای رفتارهای مناسب خودشان و دانش‌آموزانشان، به گسترش احساس مشترک تعلق به مدرسه کمک کنند (McHugh, Horner, Colditz & Wallace,2013).

 

درگیر کردن معلمان و جامعه

استقبال از ورود خانواده‌ها و جامعه برای ورود به مدرسه، عنصرکلیدی ایجاد احساس مالکیت و تعلق است. افزایش درگیری والدین در مدرسه ممکن است سطح بالاتری از تعلق به مدرسه را، به‌خصوص میان دانش‌آموزان و خانواده‌های محروم، به‌وجود آورد  (Hill, Castellino, Lansford, Nowlin, Dodge, Bates & Pettit, 2004).

43درصد از دانش‌آموزان همه کشورها معلمانی دارند که درگیری والدین در فعالیت‌های مدرسه خود را زیاد یا خیلی زیاد ارزیابی کردند.

34درصد از دانش‌آموزان ایرانی معلمانی دارند که درگیری والدین در فعالیت‌های مدرسه خود را زیاد یا خیلی زیاد ارزیابی کردند.

معلمان می‌توانند از طریق نشان‌دادن علاقه به زندگی و برنامه‌های آینده دانش‌آموزان، با آن‌ها و خانواده‌هایشان روابط مثبتی ایجاد کنند (Ibrahim & El Zaatari, 2020).

 مطالعه تیمز ﺳﻨﺠشی بین‌المللی از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دو درس ریاضی و علوم در پایه‌های چهارم و هشتم است که داده‌های آن هر چهارسال از تقریباً 50 کشور جهان گردآوری می‌شوند. ﺑﻪ ﻋﻼوه آزﻣﻮن‌های ریاضی و علوم، داﻧﺶ‌آﻣﻮزان ﭘﺮﺳش‌نامه‌ای را کامل میﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻتی در ﻣﻮرد تجربه‌های مدرسه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ. واﻟﺪین، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪیران آن‌ﻫﺎ نیز ﭘﺮﺳش‌نامه‌هایی را کامل ﻣی‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داده‌ﻫﺎیی را ﺑﺮای یادگیری داﻧﺶ‌آﻣﻮز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣیﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌه تیمز ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑین‌المللی ارزشیابی ﭘیشرفت تحصیلی (IEA) آن را هماهنگ می‌‌کند، روندهای پیشرفت تحصیلی را از سال 1995 اندازه‌ می‌گیرد.

 

منبع:

برگرفته از وبگاه IEA به نشانی: https://www.iea.nl/publications/iea-teacher-snippets

 


۵۹
کلیدواژه (keyword): رشد معلم، احساس تعلق به مدرسه،اضطراب اجتماعی،افسردگی،مطالعات تیمز،پژوهش های بین المللی، اینجا جایی است که بدان تعلق داریم، مسعود کبیری
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید