عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

یک خانواده جالب

  فایلهای مرتبط
یک خانواده جالب

سارا به عروسک‌هایش گفت: «بیایید مامان بازی.»

عروسک‌ها گفتند: «ما که بلد نیستیم!»

سارا گفت: «کاری ندارد. من یادتان می‌دهم. اوّل باید یک خانواده بشوید، مثل خانواده‌ی من.»

خرسی و فیلی و ببری آمدند پیش سارا. خرسی شد مامان. فیلی شد بابا. ببری هم شد بچّه.

لاک‌پشــت تـوی قفـسه مانـد و گـفت: «مـن هم بابابزرگ. همین‌جا خانه‌ی من.»

سارا بشقاب اسباب‌بازی را آورد و گفت: «بفرمایید کیک!»

خرسی تندی همه‌‌ی کیک‌ها را خورد. دور لبش را لیس زد و گفت: «چه خوش‌مزّه بود!»

سارا یواش توی گوش او گفت: «این‌جوری نیست که! مـامـان من خوراکـی‌های خوش‌مـزّه را تنها نمی‌خورد، به بقیه هم می‌دهد!»

خرسی گفت: «آهان! فهمیدم.»

ببری دوید پیش بابا فیل. با خوش‌حالی گفت: «بابا فیل، امروز توی مدرسه یک نقّاشی قشنگ کشیدم.»

بابا فیل چپ‌چپ نگاهش کرد و گفت: «خب که چی؟ می‌خواهی پز بدهی؟»

سارا یواشکی توی گوش‌فیلی گفت: «این‌جوری نیست که! بابای من وقتی نقّاشی می‌کشم، به من می‌گوید آفرین!»

فیلی گفت: «آهان! فهمیدم.»

خرسی استکان اسباب‌بازی را گذاشت توی سینی پلاستیکی و گفت: «پسرم، ببری جان، بیا چای بریز.»

ببری گفت: «نمی‌خواهم! حوصله ندارم.»

سارا یواشکی توی گوش ببری گفت: «این‌جوری نیست که! وقتی مامان و بابا چیزی بگویند، من به حرفشان گوش می‌کنم.»

ببری گفت: «آهان! فهمیدم.»

خرسی گفت: «مامان‌بازی چه بامزّه است!»

فیلی گفت: «کاش ما یک خانواده‌ی راست‌راستکی بودیم.»

ببری گفت: «آره، مثل خانواده‌‌ی سارا.»

یک‌دفعه مامان، سارا را صدا کرد و گفت: «می‌خواهیم برویم خانه‌ی بابابزرگ.»

سارا به عروسک‌ها گفت: «خداحافظ. من باید بروم.»

خرسی گفت: «می‌شود نروی خانه‌‌ی بابابزرگ؟»

 

سارا گفت: «این‌جوری نیست که! ما زود زود می‌رویم خانه‌ی بابابزرگ تا او خوش‌حال بشود.»

فیلی با گوش‌های آویزان گفت:

«آخر ما هنوز می‌خواهیم بازی کنیم.»

سارا گفت: «دیگر خودتان یاد گرفتید.»

ببری گفت: «فهمیدم! ما هم می‌رویم دیدن بابابزرگ خودمان.»

لاک‌پشت خندید و گفت:

«چه خوب!»

سارا گفت: «فقط یادتان نرود ما مثل یک خانواده‌ی راست‌راستکی هستیم.»

عروسک‌ها گفتند: «قبول. یک خانواده‌ی خوب مثل شما.»

بعد همگی به دیدن بابابزرگ رفتند.

 


۳۱۴
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، آدم خوب ها، یک خانواده جالب، معصومه ربیعی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید