عکس رهبر جدید

چوب‌کاری

 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
  فایلهای مرتبط
چوب‌کاری

ساعت 9 صبح است. وارد مدرسه شدهایم؛ محوطهای بزرگ و پُر از درخت. به همراه بچههـا وارد کـارگاه چوب میشویم. لباسکار پوشیدهاند و شیطنت میکنند. روی تنه درختی که بـه شکل نیمکت درست کردهانـد، گوشه کارگاه مینشینم. معلوم است نیمکت هم ساخته دست خود بچههـاست. صدای معلم را میشنوم که مـیگوید: «چوب جـون داره. بـا همین دستهاتون هر حـالتی که بخـواین میتونین بهش بدین.» بچهها توجهشان جلب میشود. معـلم ادامه میدهـد: «در معماری خانهها هم چوب عنصری گـرمابخش تـلقی میشه.»

سر میچرخانم توی کارگاه. یاد فیلم «وروجک و آقای نجار» میافتم. شاید توی این کارگاه هم وروجکی باشد که لب پنجره نشسته و سمبادهزنی ما را نگاه میکند. دور تا دور کارگاه دستگاههای تراش و اره وجود دارند، میزهای بزرگ و ابزاری که روی دیوار آویزاناند. آنطرفتر، نمایشگاه کارهای بچههاست: ماکت چوبی خانه، چرخدستی، قاشقهای چوبی.

یاد گزارشی میافتم که به تازگی خواندهام: دو دختر جوان بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه، مغازه نجاریشان را در رشت افتتاح و محصولات خلاقانه و خاصشان را روانه بازار کردهاند. کارشان گرفتهاست. فکر میکنم: «خوش به حالشون! چه پشتکاری دارن. در این بازار پُر از جنسهای خارجی، کسبوکار خودشون رو راه انداختن.»

دلم میخواهد به چوب، این موجود زنده سابق، دست بزنم. قطعهای برمیدارم، آن را داخل گیره میگذارم و گیره را سفت میکنم. سمباده را میآورم؛ سطح سخت و زِبری دارد. سمباده را در جهت الیاف چوبِ نرم میکشم تا جانِ این موجود را صیقل بدهم.

شما هم اگر رویای ساخت کلبه چوبی گوشه ذهنتان جاخوش کردهاست، معطل نکنید! وروجک منتظر شماست. یادتان باشد، قرار نیست نجار شوید! شما در واقع فناوریهای صنعت چوب را یاد خواهید گرفت. و حرفهایشدن بستگی به خودتان دارد اینکه چهقدر وقت بگذارید و تلاش کنید.

بیایید باهم ببینیم کدام درسهای تخصصی را کنار ریاضی و فیزیک و درسهای عمومی میخوانید:

 

 

درسهای تخصصی صنایع چوب

 

فناوری مواد

از درخت و انواع چوب گرفته تا یراقآلاتی را که در صنعت چوب استفاده میشوند، در این درس میخوانید. این درس همچنین ابزارها و انواع مواد شیمیایی مربوط به رشتهات را معرفی میکند.

 

مبانی فناوری برقِ صنعتی

بله، درست است که رشته شما صنایع چوب است، اما قرار نیست تکبُعدی فقط از چوب بدانید. مفاهیم ساده و کاربردی برق را هم در این درس مرور خواهید کرد.

 

رسم عمومی صنایع چوب

رسم فنی فقط نقاشی ساده و توانایی کشیدنِ خطهای صاف نیست. باید ذهنتان را به کار بیندازید و همهچیز را سهبُعدی در ذهنتان مجسم کنید، اما در دو بُعد روی کاغذ پیاده کنید. پشت گوش نیندازید! کسی که حرفهای باشد میتواند ایدههایش را روی کاغذ رسم کند.

 

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب

هرچه بیشتر چوب را بشناسید، برای بروز خلاقیت و کار تازهکردن آمادهتر میشوید. من که نصیحتم را قبلتر گفته بودم: «خودت را هم به کتابهای مدرسه محدود نکن. تا میتوانی دنبال یادگیری و شناخت از کتاب و هرجایی که دسترسی داری، باش.»

 

محاسبههای فنی

خیالتان را راحت کنم: راهی برای فرار از ریاضیات وجود ندارد. شاید تا به حال معلمی نداشتهاید که ریاضی را خوب یادتان بدهد، اما مطمئنم خودتان با تلاش میتوانید یاد بگیرید. بگذارید قِلِق ریاضی را برایتان بگویم: تمرین، تمرین و تمرین. ریاضی را عین بازی باید آنقدر تمرین کنید تا قهرمان شوید!

 

کارگاههای مقدماتی و تولید صنایع چوب

اینجاست که باید دستبهکار شوید و از هرچه در درسهای نظری یادگرفتهاید شیرجهای بزنید به واقعیت چوب. اینجا تازه نقطه شروع است؛ شروع ساخت، شروع صنعت و شروع کار شما.

صنایع چوب گرایشهای متفاوتی دارد: مُعَرَقکاری، نجاری، کابینتسازی،و میز و صندلی سازی.

۳
کلیدواژه: رشد نوجوان، هنرستان، چوب‌کاری، مهرسا لطانی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید