عکس رهبر جدید

ما یک گروهیم

  فایلهای مرتبط
ما یک گروهیم
تا حالا در مدرسه عضو گروهی بوده‌ای؟ مثلاً عضو گروه درسی، گروه نمایش، گروه سرود و گروه روزنامه‌دیواری. از نتیجه‌ی کار گروهی راضی بوده‌ای؟ به نظرت اگر به‌تنهایی آن کار را انجام می‌دادی بهتر بود یا نه؟ اصلاً می‌شد آن کار را تنها انجام داد؟ خیلی‌وقت‌ها از بچّه‌ها می‌شنوم که دلشان نمی‌خواهد یک تکلیف درسی را گروهی انجام دهند. آن‌ها می‌گویند بعضی از بچّه‌های گروه کم‌کاری می‌کنند و بیشتر کارها را فرد خاصّی باید انجام دهد. به نظرت مشکل از کجاست؟ از تنبلی بچّه‌های گروه یا از رئیس‌بازی یکی از اعضا؟ در این شماره‌ی مجلّه می‌خواهیم قانون‌‌های کار گروهی را بگوییم. شاید بعد از خواندن این مطلب، شما هم مشتاق شدید یک گروه تشکیل دهید و این بار طور دیگری کار دسته‌جمعی انجام دهید.

قانون اوّل؛ همفکری کنید.

عضو هر گروهی که باشید، قرار است کاری را با هم انجام دهید. مثلاً گروه نمایش، یک نمایش را تمرین و اجرا میکند و گروه تکلیف درسی، تکلیفی را آماده میکند که به معلّم تحویل دهد. هر کاری را میشود به شیوههای مختلفی انجام داد. احتمالاً هر یک از اعضای گروه نظر خاصّی دربارهی شیوهی اجرای یک کار دارند. مثلاً در گروه نمایش، یک نفر میگوید نمایش خندهدار و نفر دیگر میگوید نمایش تاریخی اجرا کنیم. اوّلین قانون کار گروهی، همفکری است. دور هم بنشینید و نظر همهی اعضای گروه را دربارهی شیوهی انجام آن کار بشنوید. از اینکه با هم اختلاف نظر داشته باشید نترسید. هر کسی پیشنهاد خود را میگوید و از آن دفاع میکند. آخر کار رأیگیری کنید و شیوهای که بیشترین رأی را آورد، اجرا کنید.

 

قانون دوّم؛ کار را تقسیم کنید.

هر کار گروهی از چند کار کوچک اعضای گروه تشکیل میشود؛ مثلاً گروه نمایش، شامل کارگردان، نمایشنامهنویس و بازیگر است. به توانایی و علاقهی خودتان توجّه کنید و کاری را در گروه به عهده بگیرید که هم به آن علاقه و هم توانایی انجامش را دارید. اگر دو نفر خواستند یک وظیفه را انجام دهند، رأیگیری کنید. کسی که تعداد رأی بیشتری داشت، وظیفه را بر عهده میگیرد. برای مثال، اگر در گروه نمایش چند نفر بخواهند نقش اوّل را بازی کنند، رأی گروه معلوم میکند چهکسی آن نقش را بازی کند.

 

قانون سوّم؛ سرگروه انتخاب کنید.

همهی کارهای گروهی حتماً به سرگروه نیاز ندارند. امّا اگر به سرگروه نیاز داشتید، بین کسانی که داوطلب سرگروهشدن هستند یک نفر را با رأیگیری انتخاب کنید. یادتان باشد اگر سرگروه شدید، فقط هماهنگکنندهی گروه هستید و نباید نقش رئیس را بازی کنید و به اعضای دیگر دستور بدهید. باید حرفهای اعضای گروه را بشنوید و هرجا اختلافی پیش آمد، آن را حل کنید. بقیهی کارها هم همانطور که گفته شد، با رأیگیری انجام میشود و نه با دستور. نباید نقشها را تقسیم کنید یا دیگران را مجبور کنید نظر شما را اجرا کنند.

 

قانون چهارم؛ نقش خودتان را خوب انجام دهید.

بعد از تقسیمشدن وظایف، سعی کنید کاری را که بر عهدهی شما گذاشته شده است، با دقّت انجام دهید. از بقیه ایراد نگیرید. حتّی اگر شیوهی اجرای کار آنها را نمیپسندید به رأی گروه احترام بگذارید. مثلاً اگر دوست داشتید نمایش خندهدار اجرا کنید امّا گروه، تمایل به نمایش تاریخی داشت، غُر نزنید. اگر در اجرای نقشتان مشکلی دارید، آن را با سرگروه یا همهی اعضای گروه در میان بگذارید تا گروه به مشکل برنخورد.

 

قانون پنجم؛ بدانید که پیروزی یا شکست برای همهی اعضای گروه است.

اگر نتیجهی کار گروهیتان خوب شد، آن را فقط به تلاش خودتان ربط ندهید. مثلاً اگر در مدرسه از نمایشتان استقبال شد و شما وظیفهی کارگردانی آن را برعهده داشتهاید، شما بهتنهایی پیروز نشدید، بلکه همهی اعضا در این پیروزی سهم داشتند. اگر نتیجهی کار خوب نشد هم، دیگران را مقصّر ندانید. برای مثال، اگر یکی از بچّهها در هنگام اجرای نمایش تپق زد یا خندهاش گرفت، او را مقصّر ندانید. گروه است که پیروز می‌‌شود یا شکست میخورد، نه یکی از اعضا.

یادتان باشد هرچه کار کردنِ گروهی را بیشتر تمرین کنید، در آن ماهرتر میشوید.

۲۰۷
کلیدواژه (keyword): رشد دانش‌آموز، مهارت زندگی، چگونه می‌توانیم از کارهای دسته‌جمعی نتیجه بهتری بگیریم، ما یک گروهیم، سعید جویانی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید