عکس رهبر جدید

بازی حرف‌ها

  فایلهای مرتبط
بازی حرف‌ها

در حیاط مدرسه، گروه‌‌های شش نفری تشکیل بدهید و بچّههای گروه خود را بشناسید.

سپس، در حیاط جدا از هم و آزادانه حرکت کنید.

معلّم از بچّهها میخواهد که به شکل حروف در بیایند؛ مثلاً به شکل حرف «د».

بچّههای هر گروه، سریع در کنار هم میایستند و شکل حرفی را که معلّم خواسته است، میسازند.

معلّم شکل جدیدی را میخواهد. اعضای هر گروه از هم جدا و در حیاط پخش میشوند. دوباره، شکل حرف جدیدی را که معلّم گفته است، میسازند.

شما باید سعیکنید خیلی سریع همدیگر را پیدا کنید و اوّلین گروهی باشید که شکل مورد نظر را میسازید.

۱۹۸
کلیدواژه (keyword): رشد نوآموز، یک، دو، حال بدو، بازی حرف‌ها، سمیه قلی‌زاده
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید