عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

نقش انرژی در بدن انسان

نقش انرژی در بدن انسان
انرژی مدام در بدن ما حرکت می‌کند، تغـییر شکـل می‌دهد و موجب روی‌دادن پدیده‌ها گوناگون می‌شود. بدن ما از انرژی به شکل‌های متفاوت استفاده می‌کند. به کمک انرژی حرکت می‌کنیم، می‌بینیم، حرف می‌زنیم و بدنمان را گرم نگه می‌داریم. انرژی سبب رشد اندام‌ها می‌شود.

انواع انرژی در بدن

همه انواع انرژیهایی که بدن ما مصرف میکند، به شکل «انرژی پتانسیل» (انرژی ذخیرهشده) و «انرژی جنبشی» است. انرژی پتانسیل شامل دو نوع «انرژی شیمیایی» و «انرژی الکتریکی» و «انرژی جنبشی» هم  شامل «انرژیهای الکتریکی»، «انرژی گرمایی»، «انرژی نوری» و «انرژی صوتی» میشود.

 

انرژی شیمیایی

انرژی شیمیایی با خوردن غذا تولید و در بدن ذخیره میشود و اندامهای بدن هنگام نیاز آن را مصرف میکنند. برای مثال، وقتی حرکت میکنیم این انرژی به انرژی جنبشی تبدیل میشود.

 

حس بینایی

وقتی پرتوهای نور از سطح یک جسم بازتابش میشوند، پس از عبور از بخشهای متفاوت چشم سرانجام به شبکیه میرسند. گیرندههای حساس به نور واقع در شبکیه، این انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند که به صورت یک جریان الکتریکی به مغز میرود و پس از تفسیرشدن در مغز، موجب درک احساس بینایی میشود.

 

صحبتکردن و شنیدن

هنگام صحبتکردن تارهای صوتی بر اثر ورود و خروج هوا هنگام تنفسکردن به ارتعاش درمیآیند و صدا تولید میکنند. این انرژی صوتی پس از برخورد با پرده گوش، به انرژی جنبشی تبدیل میشود و در بخش حلزونی گوش به صورت علائم الکتریکی درمیآید. سرانجام هم از طریق عصب شنوایی به مغز منتقل میشود و صدا را میشنویم.

 

حس لامسه

گیرندههای حسی لامسه که در سطح پوست قرار دارند، در مقابل هر گونه تماس و واکنش، انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند و مغز پس از دریافت پیغامهای الکتریکی آنها را پردازش و تفسیر میکند. ما از طریق این اطلاعات، از داغ یا سردبودن، زبر یا نرمبودن، و سبک یا سنگینبودن اشیایی که با آنها در تماس هستیم، آگاه میشویم.

 

حس بویایی و شنوایی

گیرندههای حسی واقع در بینی و زبان، انرژی شیمیایی ذخیرهشده را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. این جریان الکتریکی از طریق عصب بویایی و چشایی به مغز منتقل میشود و پس از تجزیهوتحلیل در مغز، ما اطلاعات مربوط به حس بویایی و چشایی را دریافت میکنیم.

 

تأمین انرژی بدن

ما بـرای رشـدکـردن و انـجامدادن هـر نـوع فـعالیتی و زندهماندن به یـک مـنبع انرژی نیاز داریم کـه از طریق غذاخوردن به دست میآیـد. مواد غذایـی دارای انرژی شیمیاییانـد کـه درون آنها ذخیره شده است و بـدن ما طی فرایندی به نام «گوارش» آن را آزاد میکند. انرژی شیمیایی حاصل از غذا همراه جریان خون در سراسر بدن به گردش درمیآید. این انرژی به انرژی جنبشی  تبدیل میشود و نیروی محرکه مورد نیاز اندامهای بدن را تأمین میکند. انرژی در بدن برحسب واحدی به نام «کالری» اندازهگیری میشود. مقدار انرژی موجود در مواد غذایی به میزان پروتئین، کربوهیدرات ها و چربی آن بستگی دارد.

۹۴۲
کلیدواژه (keyword): رشد نوجوان، ره‌آورد، نقش انرژی در بدن انسان، مجید عمیق
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید