عکس رهبر جدید

قهرمان من

 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
قهرمان من
برای همه نوجوان‌هایی که می‌خواهند در نظم نوین جهانی نقش داشته باشند.

ماجرا از آنجا شروع شد که ساحل برای تولدم تیشرت آبی خوشرنگی خریده بود و من که همیشه دوست داشتم لباس مارکدار بپوشم، آن روز روی لباس دنبال مارکش میگشتم، اما مثلاً نامحسوس که ساحل نبیند. ساحل دست به سینه و با اخم ریزی نگاهم میکرد؛ مثل مأمورهایی که میخواهند سر بزنگاه مچ آدم را بگیرند، ابرو بالا داد و گفت: «باز هم داری وارسی میکنی ببینی مارکش چیست؟»

کیش و مات که میگویند یعنی همین. با نیش باز گفتم: «خب، نه، ولی آره.»

ساحل همانطور که میان مامان و بابا و هدیهها چشم میچرخاند، سرخوش گفت: «ایرانی خریدم.»

با خودم گفتم: «انگار کار خوبی کرده! خوشحال هم هست!»

با اینکه تو ذوقم خورده بود، اما جنسش انصافاً خوب بود. رنگش را دوست داشتم و قوارهاش هم کاملاً خوشدوخت بود.

ساحل پشتش را به من کرد و رفت و در همان حالت بلند گفت: «تا وقتی یقین پیدا نکنی که تو میتوانی برای کشورت آیندهساز باشی، نمیتوانی با تعصب از آن دفاع کنی.»

من هم شبیه خودش بلند گفتم: «کشور باید پیشرفته باشد تا با تعصب از آن دفاع کنی.»

ساحل مکثی کرد و ایستاد و با تعجب برگشت: «مگر ایران پیشرفته نیست سهیل؟!»

بیمعطلی گفتم: « خواهر من، اگر این کشور پیشرفته بود که نخبههایمان رفتن را به ماندن ترجیح نمیدادند. یکی از آنها همین داداشِ سعید، دوستم، الان آن طرف خیلی هم اوضاع خوبی دارد. وقتی نمیتوانی این طرف کاری کنی، باید بروی لااقل برای خودت کارهای بشوی. ساحل، من یک نوجوانم. مگر از دست من چه کاری برمیآید؟!»

متفکرانه به من نگاه کرد و گفت: «خیلی از نخبهها هم بودند که ماندند و برای کشورشان مایه گذاشتند، ماندند و اینجا را ساختند.»

رفت، اما دوباره برگشت و با لبخند نگاهم کرد: «سهیلجان، برو دنبال جواب سؤالهایت بگرد، قبل از اینکه دیر شود.»

تیشرت آبی را تن کردم و روی تختم دراز کشیدم. به ایرانی فکر میکردم که آیا پیشرفته است یا نه؟ به آدمهایی که هرکدامشان نقشی در تاریخ ایران داشتهاند و ماندن را به رفتن ترجیح دادند و به اینکه من چطور میتوانم اثرگذار باشم؟

 

اما من یاد گرفتهام برای سؤالهایم دنبال جواب بگردم. باید بروم سراغ استادی که جواب این سؤالها را دقیق و شفاف و بیطرفانه بدهد. شنیدهام که مرکز آموزش مجازی معارف انقلاب اسلامی برای مسئلههای من جوابی دارد.

«رسیدن به رفاه مادی، رسیدن به عزت اجتماعی، رسیدن به عقلانیت بالا، رسیدن به دانش برجسته و ممتاز و رسیدن به آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی؛ اینها اهداف ماست که اسلام آنها را برای هر ملتی قرار داده است» (سخنان مقام معظم رهبری، 5/4/1398).

 

کشور ما هم به لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در طول ۴۰ سال گذشته همواره بهسوی این اهداف حرکت کرده و دستاوردهای مهمی داشته است. در مسیر پرپیچوخمِ رسیدن به قلههای پیشرفت، قهرمانان زیادی نقشآفرینی کردهاند. اما هنوز تا رسیدن به قلهها راه زیادی مانده است.

کارهای مهمی انجام شده و کارهای مهمی مانده است. ما هم در این ماجرا نباید تماشاگر باشیم و به اندازه خود اثرگذار هستیم.

 

حضرت آیتالله خامنهای در دیدار با دانش‌‌آموزان فرمودند: «شما خودتان را جزئی از فعّالان این نقشه وسیع و همهجانبه بدانید و برای آن خودتان را آماده کنید. خودتان را در همه احوال موظّف بدانید که در قبال پیشرفت کشور،  خودتان را سهیم و مسئول بدانید.»

 12/۸/1397

 

مقام معظم رهبری، در بیانیه گام دوم، رسالت مهم پیشرفت و آینده روشن این کشور را بر دوش دانشآموزان و دانشجویان میدانند. شاید خیلی از شما سؤال کنید: «خب، چطور؟ با کدام الگو؟ شبیه چه کسانی شویم؟ اصلاً ما میتوانیم پیشرفت کنیم؟»

 

و خیلی سؤالهای دیگر که برایتان مطرح میشوند.

این دوره تـلاش میکـند تا شما نوجـوانان عـزیز و آیندهسازان کشور را با روشی نو در بستر آموزش مجازی، با ابعاد مسئله مهم پیشرفت آشنا کند و بر اساس اندیشه حضرت آیتالله خامنهای، در یافتن پاسخ به مسائلی که در این زمینه برایتان وجود دارد یاری کند.

 

در این دوره خود شما عنوان هر درس را با یک مسئله محوری انتخاب خواهید کرد. طی حرکت در این مسیر با مسئلهها و پرسشهای پرتکراری که در فضای فکری جامعه پیرامون موضوع آن درس مطرح است، روبهرو میشوید. سپس با خواندن کتاب دوره و انجام فعالیتهای متنوعی که از شما خواسته میشود، روند آموزشی دوره را کامل خواهید کرد.

مرکز آموزش مجازی معارف انقلاب اسلامی هر سال چند دوره ویژه جوانان و نوجوانان عزیز برگزار میکند.

زمستان امسال هم یک دوره ویژه شما آیندهسازان ایران در نظر گرفته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال Lkha.ir@ در پیامرسان ایتا مراجعه فرمایید.

 

معرفی کتاب

مجموعه پنج جلدی «قهرمان من»

نویسنده: محمدعلی جابری، محدثهسادات طباطبایی

مجموعه «قهرمان من» از پنج کتاب کوچک و مصور

از زندگی آدمهایی تشکیل شده است که بازگوکردن انتخابهای مهمشان میتواند راه زندگی کودکان ما را عوض کند.

این مجموعهها عبارتاند از:

1. علی لندی: این کتاب داستانهای کوتاهی از زندگی شهید دهه هشتادی، علی لندی، است.

2. داداش ابراهیم: مجموعهای شامل ۲۲ داستان با راویان گوناگون است تا از شهید ابراهیم هادی تصویری کامل و دلنشنین در خاطر نوجوانان سرزمینمان ثبت کند.

3. عمو قاسم: این کتاب روایتی است از لحظات زندگی شهید عزیز جهان، حاج قاسم سلیمانی.

4. آقا معلم: 20 داستان از زندگی استاد شهید پرآوازه، شهید مرتضی مطهری در این مجموعه آمده است.

5. آقا محسن: با خواندن این کتاب بیشتر با شخصیت شهید محسن حججی آشنا میشوید و میتوانید روزهای زیبای زیستن او را برای نوجوانان بازگو کنید.

۴۸
کلیدواژه: رشد جوان، چراغ، قهرمان من، نظم نوین جهانی، محمدعلی جابری، محدثه سادات طباطبایی، الهام مقیسه
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید