عکس رهبر جدید

قوانین نانوشته!

  فایلهای مرتبط
قوانین نانوشته!

- مدیر راست میگوید.

- مدیر همیشه راست میگوید.

- در لحظههای غیرمنتظره، حق با دیگران (دانشآموزان، همکاران و اولیا) است. در این حالت، لطفاً دو قانون فوق را از یاد نبرید.

- مدیر نمیخوابد، استراحت میکند.

- مدیر نمیخورد، خود را تقویت میکند.

- مدیر نمینوشد، رفع عطش میکند.

- مدیر هرگز دیر نمیکند، تأخیر دارد.

- مدیر هرگز مدرسه را ترک نمیکند، شاید حضور او در جای دیگری لازم است.

- مدیر هرگز در فضاهای مجازی نمیچرخد، بلکه خود را آگاه نگه میدارد.

- مدیر با هیچ همکاری خودمانی نمیشود، بلکه او را شایسته آموزش بیشتر از طریق مصاحبت میداند.

- کسی که با عقیده خودش وارد اتاق مدیر میشود، باید با عقیده او اتاق را ترک کند.

- مدیر به جای همه فکر میکند.

- هر چه بیشتر مانند مدیر فکر کنید، بیشتر پیشرفت خواهید کرد.

۲۳۸
کلیدواژه (keyword): رشد مدیریت مدرسه، طنز، قوانین نانوشته، احمد جمشیدی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید