عکس رهبر جدید

جشن تولید محتوا

  فایلهای مرتبط
جشن تولید محتوا
یکی از جهت‌گیری‌های اسناد تحولی آموزش‌وپرورش، بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین آموزشی است. بر همین مبنا، جشنـواره ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد به‌عنـوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی، آموزشی و تربیتی کشور، با هدف ایجاد بستر و زمینه نقش‌آفرینی همه ظرفیـت‌های کشور، به‌ویژه سرمایه ارزشمند معلمان و دانش‌آموزان، و با مشارکت و حمایت معاونت‌های آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرروش طراحی شده است. دهمین دوره این جشنواره روز چهارشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۱ در مجتمع فرهنگـی ‌اردوگاهی شهید باهنر تهران برگزار شد. شایان ذکر است، در این دوره بیش از ۱۱۳۷۲ اثر تولیدی در موضوعات و قالب‌های متنوع به دبیرخانه جشنواره رسیده‌اند.

اهداف جشنواره

1. توسعه و تعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی درسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای یاددهییادگیری.

2. تولید و تأمین محتوای الکترونیکی چندرسانهای و رمزینه پاسخسریع،  متناسب با نیاز دانشآموزان و معلمان و بارگذاری آثار واجد شرایط در کتابهای درسی.

3. توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهرهبرداری از مواد و رسانههای یادگیری الکترونیکی.

 

برگزیدگان جشنواره

در بخش معلمان، منیره تاجداری از استان سیستان و بلوچستان، علیاکبر تاجیک از استان گلستان، علی کارگری اراضی از استان اصفهان، علیرضا زرگری از استان فارس، هاجر هاشمی از استان اصفهان، نوید حاتمی از استان آذربایجان شرقی، یونس وصالی از استان همدان، مریم احمدپور از استان گیلان، غنچه پرویز از استان آذربایجان غربی، فرنوش گودرزی از استان لرستان، حسین بیات از استان قم و فاطمه قاسمی از استان فارس.

در بخش دانشآموزی، مریم ظفری از استان کهگیلویه و بویراحمد، شیما معصومی از استان اصفهان، تسنیم کاظمیان از استان اصفهان، فاطمه امیرینژاد از استان فارس، علیرضا محمدی از شهرستانهای استان تهران، طاهره ملت از استان خراسان رضوی، مونا آتشپور از استان فارس، فاطمه دولتی از شهر تهران و آرتا بیاتپور از استان فارس.

در بخش هنرجویان،  لعیا مقیمی از استان خراسان رضوی و زهراسادات میرلوحی از استان اصفهان.

در بخش مؤسسات و شرکتها، محمدحسین برقعی و امیرحسن مؤذن از شهر تهران.

در بخش دانشجومعلمان، دنیا رستگار از شهر تهران، شهره مرادی از استان زنجان و زهرا کرمی از شهر تهران.

در بخش هنرآموزان، ادریس ارمغانی از شهر تهران، گلناز خواهان از استان فارس، آذر یوسفی مرند از شهر تهران.

 

نکات کلیدی سخنرانی‌‌های جشنواره

محمدصالح مذنبی، مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، جشنوارههای رشد را ظرفیتی برای بروز و ظهور خلاقیتهای معلمان، مربیان، هنرآموزان، دانشجومعلمان و دانشآموزان، مجموعه مؤسسات و نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بهویژه ظرفیتهای مردمی، بهمنظور نقشآفرینی در میدان تعلیم و تربیت کشور و فرصتی برای همافزایی همه فعالان عرصه تعلیم و تربیت برای شناسایی و آشنایی با یکدیگر برشمرد. او ضرورت حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان آثار را برای فراهمکردن بهترین محصولات برای نسل امروز یادآور شد.

 

حجتالاسلاموالمسلمین دکتر علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، ضمن تقدیر و تشکر از همه شرکتکنندگان در دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی گفت: «طی بازدیدم از برخی مدرسهها، معلمان به من گفتند خودمان باور نداشتیم بتوانیم چنین محتوایی تولید کنیم. یکی از اتفاقات خوبی که در این جریان افتاد، بالارفتن حس اعتمادبهنفس بود که میتوانیم در فضای تولید محتوا وارد شویم. امیدوارم این شرایط ادامه پیدا کند.

با فرصتهای تولید محتوایی که در اختیار معلمان، مربیان و دانشآموزان قرار گرفت، با مجموعه بینظیری از فرصتهای آموزشی چندسویه مواجه شدیم که باید قدر آنها را بدانیم.

نکته دوم اینکه نباید به این جشنواره صرفاً بهمثابه یک رویداد نگاه کنیم. کار سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برای ادامه این مسیر از همین روز اختتامیه جشنواره دهم شروع میشود. مشارکت در سطح ستاد بهطور جدی پیگیری و مسیر همکاری مشارکتکنندگان با مجموعه آموزشوپرورش تقویت و طراحی خواهد شد.

 

تعلیم و تربیت را نمیتوان از هم تفکیک کرد

دکتر اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزشوپرورش، ضمن ابراز خرسندی از حضور والدین، معلمان و دانشآموزان در مراسم اختتامیه گفت: «اگر تربیت را شامل آموزشوپرورش بدانیم، هر اقدامی که در حوزه تربیت انجام شود، باید شامل حال دو حوزه آموزشوپرورش باشد. قالبهای مرسوم در شاخههای گوناگون رشتهها میتوانند به بستههای جدید محتوایی تبدیل شوند. ما میتوانیم برای جشنوارههای بعدی تولید محتوای الکترونیکی، موضوعات را به سازمان پژوهش اعلام کنیم و کار را بهصورت اشتراکی انجام بدهیم.

برای شناساندن موضوع غدیر به کودکان و نوجوانان، گروهی از من خواستند اردوگاهی در اختیارشان قرار بدهم. آن اردوگاه به ماشین زمان تبدیل شد. وقتی بچهها به اردوگاه وارد میشوند، در بخش پذیرش، لباسها و وسایل دوره زندگی امیرالمؤمنین علی (ع) را میپوشند و نقشی تحویل میگیرند و با کمک مربیان فیلمنامهای را بازی میکنند. این ایده میتواند با استفاده از روشهای فناورانه تقویت شود.

 

محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزشوپرورش، تولید منابع آموزشی را مهم برشمرد. او گفت: «ضمن اینکه در دنیای کنونی، به دلیل پیشرفت در فناوری و در زیستبوم جدید رسانه و عصر فناوری، موضوع واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، متاورس و فناوریهای جدید، بهخصوص در عرصه تولید محتوا، مطرح هستند، توجه به موضوع تولید محتوای آموزشی ضرورت دارد. طبیعی است سازمان پژوهش به تنهایی نمیتواند انجام این کار را بر عهده بگیرد و باید از بخشهای گوناگون کمک بگیرد. تأکید دارم، در این عرصه باید از ظرفیت مردم برای اشاعه بیشتر موضوع استفاده کنیم. این جشنواره هم مصداقی از این موضوع است که بخشهای متعدد، مؤسسات غیردولتی، دانشآموزان و معلمان را به کار گرفته است. از نگاه یک معلم که سر کلاس درس حضور دارد، این محتوا ارزشمند است. آنها اهمیت و ضرورت این موضوع را بیشتر درک میکنند.

یکی از بحثهای دیگری که در تولید محتوای الکترونیکی مهم است، توجه به اصل عدالت آموزشی است. تولید محتوای الکترونیکی میتواند بستری برای توسعه بیشتر عدالت آموزشی فراهم کند.»

۲۱۱
کلیدواژه (keyword): رشد معلم، گزارش، جشن تولید محتوا، شهریار ابراهیمی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید