عکس رهبر جدید

معلمی از جنس بصیرت

  فایلهای مرتبط
معلمی از جنس بصیرت

4 دی: روز میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)؛ روز بزرگداشت رودکی

5 دی: روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ؛روز ملی ایمنی در برابر زلزله

7 دی: سالروز شهادت آیتالله غفاری؛ سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی(ره)

9 دی: روز بصیرت و میثاق امت با ولایت؛ آغاز سال جدید میلادی

13 دی: روز جهانی مقاومت؛ سالروز شهادت سردار سلیمانی به دست مزدوران استکبار جهانی

16 دی:  سالروز وفات امالبنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا

17 دی: روز بزرگداشت خواجوی کرمانی

19 دی: قیام خونین مردم قم

20 دی: شهادت میرزاتقیخان امیرکبیر

22 دی: تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی(ره)

23 دی: ولادت حضرت فاطمه(س)روز زن؛ تولد امام خمینی(ره)

26 دی: فرار شاه

27 دی: شهادت نواب صفوی

29 دی: روز غزه

 

 

فاطمه(س)، شخصیتی جاودان

در علوم روانشناسی، جامعهشناسی، فلسفه و حقوق تعریفهای متعددی از شخصیت ارائه شدهاند. اما اگر وجوه اشتراک اغلب این علوم را کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوان گفت: «شخصیت بر الگوهای بهنسبت ثابت در ویژگیها، صفات و رفتار هر فرد گفته میشود که او را نسبت به افراد دیگر متمایز میکند و به فردیت فرد معنا میبخشد.»

مقصود از این مقدمه آن بود که تأمل کنیم آنچه فاطمه(س) را فاطمه(س) کرده، شخصیت جاودان اوست. تنها معرفت به ابعاد نورانی شخصیت ایشان برای تعالی فرد و جامعه کافی نیست، بلکه وظیفه ما الگوپذیری از شخصیت و سبک زندگی حضرت صدیقه کبری(س) است؛ بزرگ بانویی که با آمدنش کهتری مقام زن رخت بربست و هویت بر جنسیت غلبه یافت.

گرایش به الگو و پیروی از مد نیاز بشری است که بهطور فطری در جهت کمالگرایی و تکاملطلبی درون انسان نهاده شده است و علم امروز آن را «همانندسازی» مینامد. ازاینرو، در قرآن و مکتب اسلام به معرفی الگوها و اسوههایی پرداخته شده است که در تمام اعصار و برای همه نسلها قابل اتکا و پیروی در عمل هستند. کافی است تنها نگاهی به گوشههایی از رفتارهای محبتآمیز حضرت زهرا(س) نسبت به نبی مکرم اسلام(ص) بیندازیم و آنگاه بدانیم چرا پیامبر(ص) او را امابیها خوانده است.

سوره کوثر را بارها و بارها با تدبر بخوانیم؛ سورهای که در شأن و فضیلت حضرت زهرا(س) نازل شده است. در نقش همسری این بانوی گرانمایه بیندیشیم که هرگز از همسر خود خواستهای تمنا نکرد که از قدرت علی(ع) خارج باشد. در گذران زندگی چنان ساده و راحت زندگی کرد که زندگی را برای خود و همسرش لذتبخش میکرد. در فرزندپروری فرزندانی تربیت کرد که در نجات بشریت نقش داشته و دارند. در بعد سیاسی حضرت زهرا(س) در بطن مسائل سیاسی جامعه و بحرانها رشد کرد و تربیت یافت. ایشان ضمن به چالشکشیدن باورهای غلط جامعه در جهت بازیابی هویت انسانی جامعه، در مسیرهایی بس سخت و دشوار گام نهاد. او قویترین رکن سیاسی جامعه برای تشخیص و شناخت حق از باطل و مصداق رفتار سیاسی سالم است. فاطمه(س) تربیت فرهنگی زنان مهاجر و انصار را بر عهده داشت و نطفههای آگاهی و شعور را در ایشان بارور کرد.

 

جامعه با گرامیداشت مقام زن، کرامت انسانیت را ارج مینهد، نه فقط کرامت انسان را؛ بزرگبانویی که میلادش فرخنده و وفاتش انسانساز و جامعهساز است.

 

سردار دلها، مردی از جنس الماس، با بصیرتی از جنس معرفت

الماس از بقیه جواهر شفافتر است، اما سختتر نیز هست و تو از جنس الماسی. آزادگی و جوانمردی از نام قاسم سلیمانی جان میگیرد. او که حلقه دلدادگیاش به اهلبیت(ع) احیاگر دلهاست. حاج قاسم مالی نداشت، اما خانهای در کرمان داشت که آن را به فاطمیه تبدیل کرد که وجودش با اهلبیت(ع) و بهویژه بیبی دو عالم فاطمه(س) بود.

بارها و بارها از زبان بزرگان میشنویم که عزت و بزرگی سردار در ارادت ایشان به حضرت زهرا(س) ریشه دارد. امروز مردم ما با بصیرت در میان گرد و غباری که فتنهگران به پا کرده بودند، با تأسی از حاج قاسمها، نه تنها راه را گم نکردند، بلکه دست میثاق با رهبر را محکمتر فشردند.

حاج قاسم روحت شاد که شهادتت به دست استکبار جهانی هم بیدارکننده جانها و جهانی است.

 

و اما ما مربیان تعلیموتربیت:

ـ صرفنظر از وظایفی که آییننامهها و مقررات برایمان تعیین کردهاند، وظایف مهمتری نیز برعهده داریم؛ از جمله گسترش شخصیت، آموزش فرهنگی، توسعه ارزشهای دینی، اخلاقی و مدنی. وظیفه ماست که کودک و نوجوان را هم فردی شایسته بار آوریم تا دارای صفات خوب انسانی باشد و هم او را عضو مؤثر جامعه کند تا برای دیگران فردی مفید باشد.

 

ـ در معرفی و شناخت انسان به متربیان، انسانشناسی دینی را برگزینیم، چه در این نوع انسانشناسی است که تربیت ابعاد مختلف وجود انسان موردتوجه قرار میگیرد. ابعاد زیستی و جسمانی، تاریخی و فرهنگی، دنیایی و آخرتی، فعلی و آرمانی و مادی و معنوی. از جانب دیگر، انسانشناسی دینی به رابطه ساحتهای مختلف وجود انسان با یکدیگر نیز میپردازد و از این مهم غافل نیست.

 

ـ در بعد فردی به دانشآموزانمان بازنگری نقادانه خود همراه با تقوا و محاسبه نفس را بیاموزیم. اینکه اگر تقوای الهی مدار زندگی هر یک از ما باشد، جز خدا کسی بر انسان حاکم نمیشود.

 

ـ یادمان باشد، جمیع عوامل مدرسه در تربیت متربیان سهم و مسئولیت دارند. معلم در درس ریاضی، علاوه بر محاسبه اعداد و هندسه، محاسبه نفس را آموزش دهد. معلم علوم، علاوه بر ترکیب و مخلوط و محلول، وزن و ترازوی اعمال را یادآور باشد. معلم فیزیک و شیمی از زیباییهای آفرینش، دانشآموزان را با راز آفرینش آشنا کند. معلمان مطالعات اجتماعی و ادبیات از خود بیگانه نشدن را یاد دهند. معلم دینی، علاوه بر درس آزادگی، انسانها را در ساختاری مرتبط با هم معرفی کنند و مدیر مدرسه الگوهایی از انسانیت، شرف، اخلاص و آزادمردی را در برنامههای مدرسه بگنجانند، که معرفی انسانهای اسوه، خود یکی از شیوههای مطلوب تربیتی است.

سخن پایانی اینکه، اگر خود نیز اینگونه شدیم، رویکرد تربیت دینی را در عمل به متربیان آموختهایم.

۲۶۹
کلیدواژه (keyword): رشد معلم، مناسبت‌ها، معلمی از جنس بصیرت، شهید حاج قاسم سلیمانی، لیلا میرزائی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید