عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

دوست واقعی

  فایلهای مرتبط
دوست واقعی
اگر یادت باشد، در شماره‌ی قبل مجلّه گفتیم برای اینکه به دیگران کمک کنیم، اوّل باید بتوانیم با آن‌ها همدلی کنیم. یعنی احساسشان را درک کنیم و خودمان را به جای آن‌ها بگذاریم. حالا در این شماره می‌خواهیم بگوییم اصلاً چرا باید به دیگران کمک کنیم و راه‌‌های تمرین کمک‌کردن به بقیه کدام است. شاید برای تو هم این سؤال پیش آمده باشد که اصلاً چرا باید به بقیه کمک کرد؟ این چهار دلیل را بخوان. شاید برای کمک به دیگران مشتاق‌تر شدی!

1. مهمترین دلیل برای کمککردن به دیگران، خوشنودی و رضایت خداست.

خداوند در آیهی 195 سورهی بقره میفرماید: «نیکی کنید. خداوند نیکوکاران را دوست دارد.»

 

2. کمک کردن، دوستیها را به وجود میآورد و آنها را عمیقتر میکند.

شاید قصّهی مورچه و کبوتر را شنیده یا پویانمایی آن را دیده باشی؛ قصّهی مورچهای که داشت در آب برکه غرق میشد و یک کبوتر با انداختن برگی روی آب، او را نجات داد. روزها بعد، وقتی یک شکارچی میخواست کبوتر را شکار کند، مورچه پای شکارچی را گاز گرفت و کبوتر را نجات داد. بعد از آن، کبوتر و مورچه برای همیشه با هم دوست ماندند. این قصّه خیلی قدمت دارد. در واقع، بیشتر دوستیها با کمککردن شروع میشوند. اگر بخواهیم با کسی دوست شویم و با او دوست بمانیم و برایش یک دوست و همدل واقعی باشیم، باید هر وقت به کمک نیاز داشت، کمکش کنیم و در سختیها کنارش باشیم.

 

3. امروز به دیگران کمک میکنیم، فردا آنها به ما کمک میکنند.

شاید با خواندن دلیل دوّم فکر کنی که باید فقط به دوستانمان کمک کنیم. پس بیا یک قصّهی قدیمی دیگر را با هم بخوانیم:

در خانهی کشاورزی، یک موش، یک مرغ، یک گوسفند و یک گاو زندگی میکردند. همسر کشاورز که از موش متنفّر بود، به شوهرش گفت یک تلهموش بگذارد و موش را بگیرد. موش به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد که کشاورز در خانه تلهموش گذاشته است و از آنها کمک خواست. هر سه گفتند: «به ما ربطی ندارد!» شب که شد، صدای تلهموش همسر کشاورز را بیدار کرد. او خوشحال شد که بالاخره موش به دام افتاد. در تاریکی به سمت تله رفت تا موش را از خانه بیرون بیندازد. امّا آنچه در تله گیر افتاده بود، یک مار بود که زن را نیش زد. کشاورز دکتر خبر کرد. دکتر گفت برای اینکه همسرت خوب شود، گوشت مرغ خیلی مفید است. کشاورز مرغ را کشت که غذایی مقوّی بپزد. بیماری زن طول کشید. مهمانهای زیادی به خانهی کشاورز آمدند. کشاورز برای پذیرایی از مهمانها گوسفند را کشت. وقتی هم که زن خوبِ خوب شد، کشاورز از خوشحالی جشن بزرگی گرفت و گاو را کشت تا غذای جشن را با آن تهیه کند!

نتیجه: اگر همان موقع که موش کمک خواست، به او کمک میکردند، حالا همگی زنده بودند!

 

4. کمککردن به دیگران حالمان را بهتر میکند.

دلیل چهارم این است که خداوند فطرت ما را طوری آفریده است که بعد از کمک به دیگران احساس خوبی پیدا میکنیم. اگر پای صحبت کسانی که به دیگران کمک میکنند بنشینیم، برایمان از این حسّ و حال خوب میگویند.

 

راههایی برای کمککردن به دیگران

شما هر روز میتوانید به دیگران کمک کنید، امّا اگر میخواهید در کمککردن به دیگران حرفهای شوید، میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:

1. عضو جمعیت هلال احمر شوید.

کانون هلال احمر در بیشتر مدرسهها هست. میتوانید عضو این کانونها شوید؛ هم کمکهای اوّلیه و هم امدادرسانی به دیگران را یاد میگیرید.

2. یک گروه کمکرسانی دوستانه تشکیل دهید.

کمککردن به دیگران، شامل کارهای بسیاری میشود. میتوانید یک گروه دوستانه تشکیل دهید و در مدرسه به دیگران کمک کنید: کمککردن به بچّههایی که در درسی ضعیف هستند، کمککردن در نظافت مدرسه، و ... . به نظر شما چه کمکهای دیگری از دست ما برمیآید؟

۱۳۵
کلیدواژه (keyword): رشد دانش‌آموز، مهارت زندگی، چرا و چطور به دیگران کمک کنیم، دوست واقعی، سعید جویانی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید