عکس رهبر جدید

تقویم دی

 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
تقویم دی

4 دی

تولد حضرت عیسی(ع)

حضرت عیسی(ع) 2022 سال پیش در 25 دسامبر در منطقه شمالی کشور فلسطین به دنیا آمد. حضرت عیسی(ع) چهل سال نداشت که عروج کرد. ایشان یکی از پیامبران اولوالعزم الهی است که در حال حاضر نزدیک به دو میلیارد و چند میلیون پیرو دارد که بخشی از این پیروان در کشور ما زندگی میکنند. در همه جای جهان، از جمله ایران، مسیحیان روز تولد حضرت عیسی(ع) یا بهعبارتی عید «کریسمس» را با استفاده از نمادهای خاصی مانند درخت کاج تزئینشده و نوعی شیرینی مخصوص جشن میگیرند و به دیدوبازدید یکدیگر میروند.

 

6 دی

شهادت حضرت فاطمه(س)

شهادت حضرت فاطمه(س) دو روایت مشهور دارد. اهل تسنن روز 13 جمادیالاول را بهعنوان روز وفات حضرت فاطمه(س) و آغاز دهه فاطمیه تأیید میکنند، اما به روایت منابع دینی شیعیان، روز سوم جمادیالثانی سالگرد شهادت حضرت فاطمه(س) است. مسلمانان به دلیل مشخصنبودن تاریخ درست شهادت بانوی اسلام(س)، حرمت عزا را در هر دو دهه نگه میدارند. روز سوم جمادیالثانی در تقویم ایران آغاز دهه دوم فاطمیه و شروع عزاداریهاست. شیعیان در این ده روز مراسم مذهبی و تکیههای سوگواری برگزار میکنند. از سال 1379، سوم جمادیالثانی بهعنوان روز شهادت حضرت فاطمه(س) در تقویم کشور تعطیل رسمی اعلام شده است.

 

9 دی

روز بصیرت

سیزده سال پیش، در روز عاشورای سال 1388 (6 دیماه)، گروهی از دشمنان انقلاب اسلامی و اسلام با حضور در خیابانها و شادیکردن در روز عاشورا (6 دیماه)، فتنه را که از خرداد سال 88 آغاز شده بود، به صحنه توهین به مقدسات تبدیل کردند. مردم متدین و انقلابی برای اینکه حمایت خودشان از انقلاب و اسلام را نشان دهند و اجازه ندهند حرمتشکنی در روز عاشورا بیپاسخ بماند، در روز نهم دیماه، سه روز پس از این حادثه، به خیابانها و میدانهای سراسر کشور آمدند و اعتراض و خشم خود را نسبت به معاندان و دشمنان انقلاب اسلامی نشان دادند. این روز که نشانه بصیرت ملت انقلابی بود، در تقویم به نام روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است و هرساله در رسانه ملی و مطبوعات یادبود آن روز گرامی داشته میشود.

 

13 دی

شهادت سردار سلیمانی و روز جهانی مقاومت

سپهبد سلیمانی یکی از شخصیتهای بزرگ و شناختهشده در سطح جهان است و ایرانیان بهخوبی از نقش بسیار مهم این شهید بزرگوار در نابودکردن داعش و ایجاد آرامش و امنیت برای شیعیان جهان آگاه هستند. سردار سلیمانی از نابغههای نظامی و بهترین فرماندهان جنگی بود و علاوه بر اینها بین ایرانیان و مردم خاورمیانه نیز محبوبیت ویژهای داشت.

سیاستمداران آمریکایی که توان تحمل محبوبیت و قدرت سردار سلیمانی در منطقه و تلاشهای عدالتجویانه ایشان برای مسلمانان را نداشتند، در بامداد سیزدهم دیماه آن مرد میدان را در فرودگاه بغداد، به طریقی ظالمانه با استفاده از پهپاد نظامی و در موقعیتی نابرابر، به شهادت رساندند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز پس از بهشهادترسیدن سردار اسلام، حاج قاسم سلیمانی، به پیشنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، روز سیزدهم دیماه را به نام روز جهانی مقاومت تصویب کرد.

 

16 دی

وفات امالبنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا

فاطمه بنتحزام(س) بعد از ازدواج با امام علی(ع) و تولد پسرانش، «امالبنین» لقب گرفت. ایشان در واقعه کربلا چهار پسر خود را راهی میدان نبرد با اشقیا کرد. حضرت امالبنین(س) ظلم و بیعدالتی‌هایی را که بر خاندان پیامبر(ص) وارد شده بود و حوادث تلخی را که در روز عاشورا اتفاق افتاده بودند، با نوحهخوانی و مرثیهسرایی به گوش سایر مسلمانان رساندند.

حضرت امالبنین(س) به دلیل اینکه فرزندان خود را در روز عاشورا از دست داد و همچنان صلابت و صبر خود را حفظ کرد، به اسوهای برای مادران و همسران شهدا تبدیل شده است. در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز وفات این بانوی بزرگوار روز «تکریم مادران و همسران شهدا» نامگذاری شده است.

 

17 دی

روز اجرای قانون تقلیدی کشف حجاب رضاشاه

پس از اینکه رضاشاه به کشور ترکیه سفر کرد و تحت تأثیر دولت سکولار و ضددین آتاتورک قرار گرفت، تصمیم گرفت ایران را برخلاف خواسته مردم، همچون ترکیه کند. رضاشاه با تقلید از شرایط ترکیه قانون «کشف حجاب» را از روز 21 تیرماه سال 1314 تصویب کرد؛ زنان و دختران ایرانی طبق این قانون باید برای حضور در ادارههای دولتی، اداری، مدرسهها و دانشگاهها و در مجموع محلهای عمومی، از چادر، روبنده و روسری استفاده نمیکردند. این قانون از همان ابتدا با واکنش مسلمانان مواجه شد و زنان مؤمن حاضر به کنارگذاشتن حجاب شرعی خود نبودند. گروههای طرفدار حکومت رضاشاه در برنامهای چندماهه سعی کردند در مقالات گوناگون و از طریق سخنرانی و گردهماییها ارزش حجاب را زیر سؤال ببرند، اما این تلاشها نتیجهای در تغییر عقیده مردم مؤمن و متدین نداشت. سرانجام رضاشاه بدون توجه به مخالفتهای مردم که نمیخواستند مجبور به برداشتن حجاب شوند، در روز 17 دیماه 1314 در جشن فارغالتحصیلی دختران دانشسرای مقدماتی، قانون کشف حجاب را بهطور رسمی اجرا کرد. از آن روز به بعد، تا پایان دوره حکومت رضاشاه، مؤمنان ایرانی به مبارزه و مقابله با این قانون غیرشرعی پرداختند.

 

20 دی

شهادت امیرکبیر

امیرکبیر یکی از شخصیتهای بسیار مهم، میهندوست و مذهبی و ایرانی است. نام اصلی ایشان «میرزا تقیخان قائممقام فراهانی» است. او در سال 1186 متولد شد. فرزند «کربلایی قربان» و «فاطمه خانم» بود که از خدمتکاران فردی ثروتمند و بانفوذ به نام «میرزا عیسی» بودند. کربلایی قربان در عمارتِ میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی که همخاندانش بود و در دربارِ شاهزاده «محمدمیرزا» مشغول بود، بهعنوان آشپز و ناظر آشپزخانه شروع به کار کرد.

میرزا تقی هم که سن کمی داشت، بهعنوان خدمتکار مخصوصِ کودکان قائممقام فراهانی مسئول بود تا هنگامی که کودکان قائممقام در کلاس درسشان غذایشان را میخورند میرزاتقی ظرفهای خالی را به آشپزخانه برگرداند. همین مسئولیت باعث شد میرزاتقی در پشت در کلاسهای کودکانِ قائممقام حضور داشته باشد و درسهای ایشان را یاد بگیرد. چند بار پیش آمد که میرزاتقی جواب سؤالهایی را که معلم میپرسید و کودکانِ قائممقام پاسخ آنها را نمیدانستند، بدهد. هوش و پشتکار او در علمآموزی موردتوجه قائممقام فراهانی قرار گرفت و میرزا با کمک همین ذکاوت و حمایتهای قائممقام توانست مقام منشیگری او را به دست آورد.

چندسال پس از پادشاهی محمدشاه، قائممقام فراهانی به دست محمدشاه کشته شد. پس از مدتی محمدشاه نیز درگذشت و ناصرالدینشاه بر تخت سلطنت نشست. ناصرالدینشاه میرزا تقی را به مقام صدراعظمی منصوب کرد. اما در نهایت فریبِ اطرافیانش را خورد و از ترس اینکه مبادا امیرکبیر قدرت و محبوبیت بیشتری بیابد و بخواهد بر تخت سلطنت بنشیند، او را تبعید کرد. در روز بیستم دیماه سال 1230 تحتتأثیر استعمار انگلیس فرمان قتل او را صادر کرد.

امیرکبیر از تأثیرگذارترین شخصیتهای ایرانی بود. او اولین و مهمترین مدرسه، دارالفنون، را در ایران راهاندازی کرد. آشفتگیهای اجتماعی مثل حمل سلاح گرم و نزاع در مکانهای عمومی را ممنوع اعلام کرد. روزنامه وقایع اتفاقیه را افتتاح و از حقوق و القاب بیش از حد درباریان کم کرد. و لشکر بههمریخته و سیاست خارجه را سروسامان داد.

 

23 دی

ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن و روز ولادت امام خمینی(ره)

حضرت فاطمه(س) بیستم جمادیالثانی سال پنجم بعثت در شهر مکه متولد شد. ایشان دوران کودکی سختی داشت. زمانی که حدود سه سال سن داشت، همراه با پدر و مادر و افرادی که آن موقع مسلمان شده بودند، راهی «شعب ابیطالب» شدند. زندگی در آن شرایط سخت از یک سو و درگذشت حضرت خدیجه(س) از سوی دیگر، حضرت فاطمه(س) را اندوهگین و داغدار کرد. حضرت زهرا(س) همیشه یار و یاور مظلومان بودند و به فقرا کمک میکردند. مقام حضرت فاطمه(س) والامقامترین زن در اسلام است و به دلیل جایگاه بالای ایشان، در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز تولد حضرت فاطمه(س) به نام «روز زن» و روز مادر گرامی داشته می‌شود.

۲۸
کلیدواژه: رشد هنرجو، تقویم دی، فاطمه کرمانی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید