عکس رهبر جدید

نقاشی رایانه‌ای (Digital Painting)

 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
  فایلهای مرتبط
نقاشی رایانه‌ای (Digital Painting)

نقاشی رایانهای چیست؟

نقاشی رایانهای (دیجیتال) امکان جدیدی است که ما آثار هنری زیبایی خلق کنیم، بدون اینکه نقاشی با جوهر یا روغن بههمریخته باشد. این روش هنوز به همان مهارتها و فنهای (تکنیکهای) نقاشی سنتی نیاز دارد، اما از بسیاری جنبهها آسانتر است.

به زبان ساده، نقاشی رایانهای از همان فرایند نقاشی سنتی، یعنی نقاشی مثلاً با رنگ روغن یا اکریلیک، بهره میگیرد، اما در عوض نقاشی با استفاده از رایانه، رایانک (تبلت) و نرمافزار نقاشی رایانهای انجام میشود که به آن «نقاشی الکترونیکی» هم میگویند.

نقاشی رایانهای در محیطی مجازی و الکترونیکی انجام میشود. شما از مجموعهای از قلمموها، یک تخته رنگ (پالت) و یک بوم استفاده میکنید: قلممویی را برمیگزینید، رنگی را از صفحه رنگ انتخاب میکنید و سپس قلممو را روی بوم قرار میدهید. با استفاده از این قلممو چیزهایی را روی صفحه میکشید و نه روی کاغذ.

 

ابزارهای ترسیم یک طرح رایانهای

نقاشی رایانهای به سه ابزار مرکزی متکی است: رایانک (تبلت) طراحی، یک نرمافزار نقاشی  رایانهای و رایانه.

 

رسم نقاشی رایانهای با نرمافزار

میتوانید با قلممو بسیار سریع ضربه بزنید و حساسیت فشار قلممو را بهدقت  تنظیم کنید. با نرمافزارهای مدرن نقاشی، برای صرفهجویی در زمان، میتوانید برای کار خود از لایههای نرمافزاری استفاده کنید. ایده لایهها این است که روی لایههای تخیلی متفاوتی نقاشی میکنید و این لایهها سرانجام همه در کنار هم قرار میگیرند تا قطعه نهایی ایجاد شود. بنابراین اگر میخواهید چیزی را تغییر دهید، کافی است لایه مربوط به آن را حذف کنید و دوباره نقاشی مورد نظر را روی لایه جدیدی بکشید. به این ترتیب به سایر اجزای کارتان لطمهای نمیخورد.

 

نقاشی رایانهای و تفاوت آن با نقاشی سنتی

نقاشی رایانهای بسیار شبیه به طراحی سنتی است، تنها تفاوت این است که به جای استفاده از یک قلممو یا مداد واقعی، از یک قلم استفاده میکنیم و چیزها را روی صفحه میکشیم، نه روی کاغذ.

 

انواع قلم نوری

رایانک طراحی: اولین چیزی که نیاز دارید یک رایانک طراحی است که میتواند یک رایانک قلمی ساده یا یک رایانک نمایشگر باشد که به رایانه متصل میشود.

رایانکهای طراحی سه دستهاند:

1. رایانک گرافیکی؛

2. نمایشگر رایانک؛

۳. رایانک همه در یک.

 

تولید یک نقاشی رایانهای

رایانک طراحی به رایانه شخصی وصل میشود و میتوان روی صفحه نمایش خودش یا روی صفحه رایانه با آن نقاشی کرد. وقتی قلم را روی رایانک حرکت میدهید، نشانگر موشی (ماوس) را حرکت میدهد، یا وقتی قلم را روی سطح رایانک فشار میدهید، مثل این است  که روی دکمه موشی تلیک میکنید. اما نکته مهم این است که قلمها به فشار حساس هستند و اگر سبکتر یا سختتر فشار دهید، با همان شدت رسم میکنند.

همین تعامل حساس به فشار، بین قلم روی رایانک و برخی نرمافزارهای رایانه شخصی است که به شما امکان میدهد ضربههای قلمموی خود را تحت اختیار بگیرد و مانند یک قلمموی واقعی از آن برای نقاشی استفاده کنید. سپس، درست مانند نقاشی واقعی، رنگی را برای قلمموی رایانهای خود انتخاب کنید و برای ایجاد علائم روی بوم خود، ضربههای دقیقی بزنید.

 

اولین قدم نقاشی رایانهای

در اولین قدم برای ترسیم یک نقاشی با استفاده از ابزارهای رایانهای، باید پرونده جدیدی باز کنید. در این مرحله میتوان با استفاده از گزینههای موجود اندازه و ارتفاع بوم نقاشی را انتخاب کرد. از گزینههای رنگی موجود نیز میتوانید برای انتخاب حالت رنگها استفاده کنید. در واقع ابزار متنوعی برای زیباسازی طرح در اختیار شما قرار دارند.

 

نرمافزار

نرمافزار نقاشی رایانهای به نوعی شبیه جعبه رنگ مجازی است. این نرمافزارها تا حدی از ابزارهای سنتی، بهویژه قلممو و بوم تقلید میکنند. برخی از نرمافزارها سعی میکنند انواع خاصی از هنرهای سنتی را تقلید کنند؛ مانند آرتراژ، بومهایبافتدار طراحیشده شبیه کاغذ آبرنگ، بریستول صاف و بومکشیده، و همچنین ابزارهای رنگآمیزی، مانند چاقوهای تخته رنگ پالت، برسهای آبرنگ و قطره‌‌سازهای آب.

به این ترتیب کاربران میتوانند برسهای خود را بسازند و بافت، شکل و بسیاری از عناصر دیگر برس را تغییر دهند. این امکان به کاربر اجازه میدهد آزمایشهای زیادی انجام دهد و از انواع بسیاری از هنرهای سنتی و نقاشی در سبکهای شناخته شده، مانند واقعگرایی (رئالیسم)،  امپرسـیونیسم و انـتزاعی تقلید کند.

 

ایجاد اولین نشانهها

اگر بدانید از لایهها چگونه استفاده کنید، آن وقت لایهها از مفیدترین ویژگیهای نقاشی رایانهای هستند. به کمک این لایهها میتوانید عناصر نقاشی خود را جدا نگه دارید. میتوانید یک شی، یک قسمت از بدن، یک بافت یا یک سایه را روی یک لایه نقاشی کنید. حالا اگر لازم بود تغییری در آن بدهید، بدون بهخطرانداختن بقیه کار خود میتوانید فقط لایه مربوط به آن را تغییر دهید.

مهمترین چیزی که در مورد لایهها باید به خاطر بسپارید این است: ترتیبی که لایهها در صفحه لایهها فهرست میشوند، ترتیبی است که روی بوم شما نشان داده میشود. یعنی لایههای بالاتر، بالای  بقیه لایهها قرار میگیرند. البته میتوانید لایهها را بکشید و رها کنید تا ترتیب آنها را در یک لحظه تغییر دهید. ترکیب آنها را نیز با همین جابهجایی لایهها میتوانید در یک لحظه تغییر دهید. توجه به ترکیب رنگها برای ایجاد جلوهای صاف و سهبعدی ضروری است.

ما به شما پیشنهاد میکنیم با آزمایش ابزارهای متفاوت ترکیبی شروع کنید تا خودتان ببینید چه چیزی با فرایند و سبک نقاشی شخصی شما مطابقت دارد. با قراردادن همه چیز در کنار هم، اولین شاهکار خود را نقاشی کنید!

۸۳
کلیدواژه: رشد جوان، اپ و گپ، نقاشی رایانه‌ای، Digital painting، سیدعلی موسوی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید