عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

همراه با مجلات رشد کودک، ‌نوآموز و دانش‌آموز

  فایلهای مرتبط
همراه با مجلات رشد کودک، ‌نوآموز و دانش‌آموز
درس‌ها و مفاهیمی که در قصه‌درس‌های آذرماه مجلات کودک، نوآموز و دانش‌آموز مورد استفاده قرار گرفته است، چنین است:

مجلهی رشد کودک

نام قصهدرس: امین و زینب

خلاصهی قصه: امین و زینب دوست دارند مانند پدر پرستارشان از بیماران مراقبت کنند. پدربزرگ در شب یلدا داستان باغ بیانتها را برای آنها میخواند و به آنها میگوید: «میشود از گیاهان هم مراقبت کرد.» امین و زینب تصمیم میگیرند تا مانند ماجرای داستان باغ بیانتها گیاه بکارند و از آن مراقبت کنند. در جریان کاشت گیاه، آنها از درسهای کتاب علوم ریاضی و قرآن پایهی اول کمک میگیرند و با الگوی رنگآمیزی گلدانها و فایدهی بذرها نیز آشنا میشوند.

 

صفحات کتابهای درسی که در قصه آمده است:

- علوم پایهی اول؛ درس پنجم، «دنیای گیاهان»، صفحهی ۳۹.

- ریاضی پایهی اول؛ فصل اول، «الگویابی کن»، صفحهی 4 و 5.

- قرآن پایهی اول؛ درس دوم، «نعمتهای خدا؛ داستان نان»، صفحهی ۲۷.

 

ارتباط محتوایی/ موضوعیِ قصهدرس با قسمتهای گوناگون مجله:

- شعر؛ رابطهی پرستارگونهی یک خواهر و برادر.

- کار دستی؛ کشیدن آسمان شب یلدا و چسباندن ماه و ستاره.

- مهارت؛ تقویت ارتباط بین اعضای خانواده.

- بهداشت؛ نقش میوهها و سبزیها در سلامت بدن.

- علمی؛ کاشت گیاه (توسعهی جنگل).

- بازی: ماز مربوط به قصهی ابر مهربان.

 

مجلهی رشد دانشآموز

نام قصهدرس: یلدا

خلاصهی قصه: اسماعیل بهسبب مصدومیت در مسابقات در بیمارستان بستری شده است. او در خواب میبیند که مانند آرش کمانگیر تیری پرتاب میکند. بعد از اینکه از خواب میپرد با پرستار خود در مورد سختی بیدارماندن و مراقبت از بیماران گفتوگو میکند. بعد از مرخصشدن از بیمارستان، همراه خواهر خود سفرهی شب یلدا را آماده میکند و منتظر آمدن پدربزرگ میشود. اسماعیل به خواب میرود و باز هم در خواب خود را در ایران باستان میبیند و این بار با هفت مرحله شبیه هفتخان رستم مواجه میشود.

 

مفاهیمی از کتابهای درسی که در قصه آمده است:

- فارسی چهارم؛ درس ششم، «آرش کمانگیر»، صفحهی 54.

- علوم چهارم؛ درس پنجم، «گرما و ماده»، صفحهی ۳۹.

- علوم پنجم؛ فصل پنجم، «حرکت بدن»، صفحهی 35.

- ریاضی پنجم، فصل سوم، «نسبت تناسب و درصد» صفحهی 48 تا 56.

- فارسی ششم؛ درس پنجم، «هفتخان رستم»، صفحه ۳۷.

 

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصهدرس با قسمت‌‌های گوناگون مجله:

- علمی؛ حرکت وضعی و انتقالی زمین و دلیل طولانیبودن شب یلدا.

- کاردستی؛ تزیین سفرهی یلدا با طرح آسمان شب.

 

مجلهی رشد نوآموز

نام قصهدرس: یک دقیقهی شگفتانگیز

خلاصه قصه: داستان در ارتباط با پسربچهای به نام مهدی است که میخواهد بداند شب یلدا چقدر طولانیتر از شبهای دیگر است. او با دوستش حسین که اهل افغانستان است، تصمیم میگیرند شب یلدا به همراه خانواده به خانهی بیبیزینب که همسایهی آنهاست بروند. مهدی و حسین به کمک مادر مهدی باسلوق درست میکنند و به مهمانی میبرند. آنجا مهدی متوجه میشود شب یلدا تنها یک دقیقه از شب گذشته طولانیتر است.

 

مفاهیمی از کتابهای درسی که در قصه آمده است:

- علوم دوم؛ فصل سوم، «زندگی ما وگردش زمین ۱»، صفحهی ۲۳.

- ریاضی دوم؛ «فصل دوم، «ساعت را کامل کن»، صفحهی ۲۷ و ۳۲.

- هدیههای آسمان؛ فصل دوم، درس سوم، «خاطرهی ماه»، صفحهی ۱۸.

- علوم سوم؛ درس چهارم، «اندازهگیری مواد»، صفحهی ۲۷.

- ریاضی سوم؛ فصل سوم؛ «عددهای کسری»، صفحهی 43.

 

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصهدرس با قسمتهای گوناگون مجله:

- علمی؛ رابطهی میان میوههای هر فصل با سلامتی بدن در آن فصل (با تأکید بر انار بهعنوان میوهی شب یلدا).

- سرگرمی؛ بازیهای خانوادگی برای شب یلدا.

- کاردستی؛ درستکردن ظرف برای دانههای انار شب یلدا.

۲۷۴
کلیدواژه (keyword): رشد آموزش ابتدایی، مجلات کودک، همراه با مجلات رشد کودک، رشد نوآموز،رشد دانش آموز، محمدرضا رشیدی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید