عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

کشاورزی در قلب کویر یزد

  فایلهای مرتبط
کشاورزی در قلب کویر یزد
اگر هنرستان‌ها بتوانند تولید و مهارت‌آموزی عملی و تجاری‌سازی تولیدات را در حین آموزش انجام دهند و این دو موضوع را با هم تلفیق کنند، می‌توان امیدوار شد که هنرجویان مباحث تخصصی خود را عمیق‌تر و مطابق نیازهای بازار کار آموخته‌اند و آینده بعد از فارغ‌التحصیلی خود را به‌طور عملی در هنرستان تجربه کرده‌اند. آموزش همراه با تولید یکی از کارهای مهم است که هنرستان‌های زیادی به فکر آن هستند تا هم‌زمان با مهارت‌آموزی عملی به هنرجویان، آن‌ها درآمدسازی و فروش و بازاریابی و درآمدزایی را هم یاد بگیرند. قصد داریم به این هنرستان‌ها بپردازیم و از شما هم دعوت می‌کنیم در هنرستان خودتان با همکاری و کمک مدیران و هنرآموزانتان این کار با ارزش را شروع کنید، محصول مرتبط با رشته خودتان را تولید کنید و بفروشید. در این شماره به سراغ یکی از هنرستان‌های کشاورزی رفته‌ایم تا تجربه آن‌ها را با هم بخوانیم.

هنرستان کشاورزیتان را از نظر جمعیت دانشآموزی، رشتههای در حال اجرا، نیروی انسانی (آموزشی و اجرایی)، فضا و تجهیزات معرفی کنید.

هنرستان کشاورزی اکبرزاده، در شهر یزد 164 دانشآموز در رشتههای «تولید گل و گیاه آپارتمانی و زینتی، تولید گل و گیاهان دارویی و زعفران، تولید کشتهای گلخانهای و جالیز، تولید و پرورش قارچهای خوراکی» دارد.

وسعت فضای آموزشی 8000 مترمربع عرصه و 1800 مترمربع اعیانی است و امکانات مناسبی برای این بخش دیده شده است.

مجموعه نیروی انسانی آموزشگاه 25 نفرند؛ شش نفر نیروی ثابت و 19 نفر دبیر و هنرآموز.

آموزشگاه اکبرزاده با داشتن عنصر (المان)های آموزشی مانند یک واحد گلخانه برای رشته جالیزی، یک گلخانه برای گل و گیاهان زینتی، یک سالن 50 مترمربعی برای پرورش قارچ و 6000 متر زمین برای کشتهای گلخانهای و کشتهای گیاهان دارویی و قراردادهای برونسپاری با شرکتهای کشاورزی بهمنظور مهارتآموزی هنرجویان فعالیت میکند.

 

چه تعدادی هنرجو و چگونه وارد فضای تولید و پرورش شدهاند؟ خروجی کار چه بوده است؟ درآمد حاصل از تولیدات هنرستان کشاورزی شما چگونه بوده است؟

اکثر رشتههای ما خروجی تولید دارند، اما با توجه به اینکه دو سال بیشتر نیست هنرستان این زیرساختها را ایجاد کرده است و بهدلیل مشکلات عرضه محصولات و نبود رقابت با بازار تولید، متأسفانه نتوانستهایم درآمد چندانی برای آموزشگاه داشته باشیم.

 

جذب و گزینش و استفاده از هنرجو در هنرستان شما چگونه انجام میپذیرد؟

جذب هنرجو بر اساس هدایت تحصیلی یا علاقهمندی به رشتههای کشاورزی صورت میگیرد.

 

در حوزه فنی، برای آموزش کشاورزی و پرورش و تولید، تا چه اندازه از کشاورزان و افراد متخصص استفاده شده است؟

هنرآموزان ما به نحوی در کار تولید محصولات کشاورزی هستند یا با شرکتهای مرتبط با کشاورزی ارتباط دارند. همچنین بازدیدهای متعدد از مرکز کشاورزی، گلخانههای واقع در بخش مرکزی یزد، مرکز تحقیقات کشاورزی و غیره باعث ایجاد انگیزه و مهارتآموزی هنرجویان میشود.

 

مشکلات ورود به حوزه کشاورزی و عوامل محدودکننده در این زمینه در هنرستان شما چه بوده است؟

یکی از مشکلات تحت برونسپاری در این هنرستان، وجود مشکلات اقتصادی در این حوزه و نبود اعتبار و بودجه دولتی برای هنرستان است.

 

برنامههای درسی و کتابهای تخصصی رشتههای کشاورزی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا با توجه به شرایط آب و هوایی و امکانات، قابل اجرا هستند؟

با توجه به آبوهوای یزد، بعضی از سرفصلهای استانداردهای مهارتی با اقلیم آبوهوای منطقه مطابقت ندارند و ما مجبوریم سرفصل مربوطه را با هماهنگی سرگروه کشاورزی و هنرآموزان تغییر دهیم. همچنین، بعضی از کتابهای درسی دارای اشکالاتی دارند که امیدواریم با توجه به کد رشتههای کشاورزی و شرایط اقلیمی و امکانات منطقه بازنگری شوند.

 

هنرجویان در فرایند تولید، پرورش و فروش محصولات هنرستان چه نقشی دارند؟

همه کارها را، از تولید تا فروش محصولات، خود هنرجویان انجام میدهند.

 

چه تعدادی از هنرجویان هنرستان شما بهطور مستقل هم به کار کشاورزی مشغول هستند؟

حدود 30 درصد.

 

چه میزان از هزینههای هنرستان از طریق فروش محصولات و درآمدزایی تأمین میشود؟

با توجه به اینکه اولین سال است هنرجویان ما با کار تولید دستوپنجه نرم میکنند، پنج درصد از هزینههای هنرستان از طریق فروش محصولات تأمین میشوند.

 

آیا هنرجویان فارغالتحصیل این هنرستان میتوانند بهعنوان تولیدکننده کار کنند؟

تقریباً اکثر هنرجویان میتوانند پس از فارغالتحصیلی، در صورت داشتن سرمایه، مشغول تولید شوند. در حال حاضر 20 هنرجوی ما گلخانه دارند یا بهصورت مشارکتی در حال تولید هستند.

 

برای بازاریابی محصولات خود چه اقداماتی انجام دادهاید و به چه حمایتهایی نیاز دارید؟

برای بازاریابی محصولات هنرستان به یک شرکت تعاونی نیاز داریم. نیاز به بودجه برای رونق تولید و تهیه مواد اولیه، از الزامات این هنرستان است.

۲۷۴
کلیدواژه (keyword): رشد هنرجو، تولید در هنرستان، آشنایی با هنرستان شهید اکبرزاده، کشاورزی در قلب کویر یزد، سجاد دهقان
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید