عکس رهبر جدید

میمونک ناقلا

 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
  فایلهای مرتبط
میمونک ناقلا

میمونک ملچوملوچ داشت یک چیز میخورد. کرگدن گفت: «چقدر ملچوملوچ میکنی میمونک! چی میخوری؟»

میمونک ملچوملوچ یک گاز دیگر به خوراکیاش زد و گفت: «خیلی خوشمزّه است!»

فیلو گفت: «یعنی چه مزّهای دارد؟»

میمونک گفت: «نمیدانم! یک مزّهی ترش و خیلی شور.»

کرگدن و فیلو محکم آب دهانشان را قورت دادند. بعد هم سبزیها و میوههای تازه و خوشمزّهشان را به میمونک دادند تا کمی از خوراکی میمونک را بگیرند. میمونک ملچوملوچی کرد و یک گاز دیگر به خوراکیاش زد. فیلو و کرگدن دوباره آب دهانشان را قورت دادند. میمونک بقیهی خوراکی خودش را با میوه و سبزی آنها عوض کرد.

کرگدن و فیلو با عجله و تند و تند همهی خوراکی را خوردند. یکهو قیافهی کرگدن کجوکوله شد و گفت: «وای. این دیگر چی بود! چقدر شور بود!»

فیلو یکهو بلند گفت: «هی! هی! هی!» سکسکههای فیلو بلند و بلندتر شدند و صدایش توی جنگل پیچید. کرگدن و فیلو دویدند دنبال میمونک. خواستند خوراکیهایشان را از میمونک پس بگیرند، امّا میمونک همهی سبزی و میوههای خوشمزّه و مفید آنها را خورده بود!

۳۳۰
کلیدواژه: رشد کودک، چی بهتره، میمونک ناقلا، مریم سعیدخواه
واسه چی باید بدونی؟
۱۴۰۲/۰۲/۰۱
5
0
0

این مجله های رشد حرف ندارن. مخصوصا مجله ی رشد کودک🙃 لطفا بیشتر از داستان های مجله ی رشد کودک ۵ بزارید چون داستان های قشنگی داره�� مجله های رشد عالی عالی عالیه😘


نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید