عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

استانداردهای آموزشی فضا، تجهیزات و فناوری‌های آموزشی تربیت‌بدنی مدارس

استانداردهای آموزشی فضا، تجهیزات و فناوری‌های آموزشی تربیت‌بدنی مدارس

بر اساس مندرجات زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری فضاها و مرکزهای آموزشی و تربیتی این سند، وزارت آموزش‌وپرورش موظف است در موضوع تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی با همکاری سازمان‌ها و واحدهای مرتبط، ضابطه‌ها و استانداردهای تجهیزات، مواد و فناوری‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی مبتنی بر اقتضائات برنامة درسی ملی را تدوین و مبنای عمل قرار دهد و سالانه آن را به‌روزآوری کند.

 در همین راستا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، متناسب با اقتضائات برنامه‌های درسی تربیت‌بدنی و رعایت اصل‌ها و ضابطه‌های مرتبط با این اقتضائات، اقدام به تدوین استانداردهای زمین‌ها و تجهیزات ورزشی مورد نیاز مدرسه‌ها کرده است. در تدوین این سند تلاش شده است با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان تربیت‌بدنی و ورزش مدرسه‌های کشور، مسئله‌های فنی و تخصصی تا حدود زیادی در نظر گرفته شوند.

این سند از سه بخش اصلی شامل ویژگی‌ها و ابعاد زمین‌های ورزشی، تجهیزات و وسیله‌های ورزشی و جدول استاندارد حداقل فضا و تجهیزات مکان‌های ورزشی سرپوشیدة داخل مدرسه‌ها تشکیل شده است. در بخش اول تلاش شده است که ابعاد زمین‌های ورزشی متناسب با شرایط و اقتضائات موجود در مدرسه‌ها و در نظر گرفتن نقطه‌نظرهای ایمنی در سه نوع «الف، ب و ج» ارائه شوند. نوع «الف» همان ابعاد استانداردهای ملی و بین‌المللی است که معمولاً مسابقه‌های حرفه‌ای در آن انجام می‌شوند و دو نوع «ب» و «ج» نیز از نظر مساحت، هر یک کوچک‌تر از ابعاد استاندارد ملی هستند، اما تناسب اضلاع و ابعاد آن در نظر گرفته شده است. بخش دوم وسیله‌ها و تجهیزات ورزشی در دو بخش اول (تجویزی و نیمه‌تجویزی) و دوم (غیرتجویزی) ارائه شده است. در جدول‌های مذکور، هر یک از وسایل از نظر ویژگی‌ها و خصوصیت‌ها، کاربرد آن‌ها در هر دوره تحصیلی، تعداد و شکل آن‌ها، ارائه شده است. بخش سوم نیز شامل پنج نوع سالن ورزشی سرپوشیده است که زمین‌ها و تجهیزات مورد نیاز هر بخش به تفکیک ارائه شده‌اند.

در تدوین این سند تلاش شده است با انجام نیازسنجی دقیق و بهره‌گیری از مطالعه‌های تطبیقی، تحلیل سندهای تحولی، بررسی سندهای سازمان استاندارد، دیدگاه‌های نخبگان تربیت‌بدنی و ورزش مدرسه‌های کشور، دیدگاه‌های تولیدکنندگان و پیشنهادهای استادان دانشگاه، مسئله‌های فنی و تخصصی تا حدود زیادی در نظر گرفته شوند.

برای دریافت فایل مورد نظر، اینجا را انتخاب کنید.

 

استانداردهای آموزشی فضا، تجهیزات و فناوری‌های آموزشی تربیت‌بدنی مدارس 


۵۰۱۳
کلیدواژه (keyword): رشد آموزش تربیت‌ بدنی،تربیت بدنی، استانداردهای آموزشی فضا، تجهیزات و فناوری‌ های آموزشی تربیت‌ بدنی مدارس،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید