عکس رهبر جدید

مجلات رشد دانش‌آموزی ابتدایی

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
مجلات رشد دانش‌آموزی ابتدایی
همان‌‌گونه که در شماره‌ی قبل گفتیم، برآنیم تا در هر شماره درباره‌ی طرح‌درس‌هایی که در مجلات رشد کودک، نوآموز و دانش‌آموز آمده است، توضیحاتی ارائه دهیم. در این شماره به قصه‌درس‌های آبان‌ماه و درس‌ها و مفاهیم مربوط به آن می‌پردازیم.

مجلهی رشد کودک

نام قصهدرس: آبچال

خلاصهی قصه: قصهی آبچال ماجرایی جالب بین چند کتاب داستان و چند کتاب درسی است که در آن بهدلیل نبود جای مناسب برای کتابها، مقداری از آبِ کتاب آبچال روی کتاب خشم قلمبه میریزد و باعث ناراحتی او میشود. در خلال قصه، کتابها برای حل مشکل خود به کتابهای درسی فارسی، ریاضی و علوم پایهی اول مراجعه میکنند و در نهایت با کمک و راهنمایی کتابهای درسی، برای رهایی از مشکل به وجود آمده، کتابخانهای را با کارتن درست میکنند.

 

صفحات کتابهای درسی که در قصه آمده است

- درس اول کتاب فارسی اول (صفحهی 27 و 28، درس آب/ باران)؛

- درس ششم کتاب علوم اول (صفحهی 45، چرخهی آب)؛

- درس اول کتاب ریاضی اول (صفحهی 2 و 3، شمارش و دستهبندی).

 

ارتباط محتوایی/ موضوعیِ قصهدرس با قسمتهای گوناگون مجله

- محیطزیست: قصهی ابر مهربان؛

- علمی: ساخت باران؛

- هنر: ساخت کتابخانه؛

- بهداشت: نقش آب در شستوشو؛

- قهرمان: حسینعلی سعادت (کاشتن درختهای زیاد و توسعهی جنگل)؛

- بازی: ماز مربوط به قصه ابر مهربان.

 

مجلهی رشد دانشآموز

نام قصهدرس: ماجرای ضربهها

خلاصه قصه: داستان در مورد دانشآموزی است به نام اسماعیل. او رزمیکار است و میخواهد در مسابقات جهانی مقابل حریفی به نام میسون مبارزه کند. میسون با استفاده از کتاب رازآلود جودانکا توانسته است با فریب حریفان خود آنها را شکست دهد. اسماعیل با تمرینهای زیاد و دعاهای خانوادهاش سرانجام موفق میشود با راهنماییهای مربی خود با هفت ضربه حریف را شکست دهد.

 

مفاهیمی از کتابهای درسی که در قصه آمده است

- درس اول کتاب مطالعات اجتماعی ششم (دوستی، صفحهی 8)؛

- درس سوم کتاب فارسی چهارم (راز نشانهها، صفحهی 30)؛

- درس ششم کتاب فارسی پنجم (سرود ملی، صفحهی 48).

 

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصهدرس با قسمتهای گوناگون مجله

- علمی: صداها؛

- مهارت: شناخت خود.

 

مجلهی رشد نوآموز

نام قصهدرس: گلدهان

خلاصه قصه: گلدهان نام پسری است که از کودکی دهانش بوی خوش میدهد. پدر گلدهان جنگلبانی است که برای پیداکردن علت بوی بد جنگل میرود و بر نمیگردد. سرانجام گلدهان با استفاده از فکر خود و با کمکگرفتن از مادر و دوستانش و با کاشت گلهای زیاد میتواند منشأ بوی بد جنگل را کشف کند و پدرش را از دست «بوبو» نجات دهد. بوبو با جمعکردن گلها و آلودهکردنشان به مواد شیمیایی برای تولید عطرهای مصنوعی باعث بوی بد جنگل شده بود.

 

مفاهیمی از کتابهای درسی که در قصه آمده است

- درس اول کتاب فارسی دوم (کتابخانهی کلاس ما، صفحهی 4، پیداکردن پاسخ سؤالهایمان در کتابهای خوب)؛

- فصل دوم کتاب ریاضی دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی، صفحهی 19)؛

- درس اول کتاب علوم سوم (زنگ علوم، صفحهی 9، جمعآوری اطلاعات)؛

- درس اول کتاب هدیههای آسمان دوم (فکر میکنم، صفحهی 12، اگر خورشید نبود).

 

مفاهیمی از کتابهای درسی که در قصه آمده است

- درس اول کتاب فارسی دوم (کتابخانهی کلاس ما، صفحهی 4، پیداکردن پاسخ سؤالهایمان در کتابهای خوب)؛

- فصل اول کتاب ریاضی دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی، صفحهی 19)؛

- درس اول کتاب علوم سوم (زنگ علوم، صفحهی 9، جمعآوری اطلاعات)؛

- درس اول کتاب هدیههای آسمان سوم (آستینهای خالی، صفحهی 12، ذکر دائم نعمتهای خدا).

 

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصهدرس با قسمت‌‌های گوناگون مجله:

- علمی: تأثیر نور خورشید روی رشد گلها؛

- تأثیرگذاری اجتماعی دانشآموزان: شعر لبریز از امید؛

- پیامبر(ص) و بوی خوش: شعر عطر محمد؛

- شناخت و رشد توانمندیهای بچهها: همراه شو؛

- ایرانشناسی: معرفی قمصر کاشان (گلابگیری)؛

- کاردستی: ساخت گلدان؛

- طرح روی جلد: توانمندشدن بچهها و فایدهرساندن به دیگران؛

- طرح پشت جلد: سرگرمی با موضوع گلابگیری در قمصر کاشان.

۱۷۹
کلیدواژه: رشد آموزش ابتدایی، مجلات کودک، مجلات رشد دانش‌آموزی ابتدایی، محمدرضا رشیدی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید