عکس رهبر جدید

همگام با ستارگان؛ آیا او را می‌شناسید؟

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
همگام با ستارگان؛ آیا او را می‌شناسید؟

سی و دو سال پیش، وقتی دانشجوی دانشکده ریاضی شریف شده بودم، با او سر کلاس ریاضی 1 درس داشتم. تدریس او بسیار روان بود و درس را خوب میفهمیدم. با این حال به هیچوجه مثل معلمان دبیرستان همه جزئیات را نمیگفت و قسمتی از کار را به عهده دانشجویان میگذاشت. این کار را با چنان مهارتی انجام میداد که دانشجویان به خوبی از عهده وظیفه محوله بر میآمدند. شناخت خوبی از تواناییهای شناختی دانشجویان داشت. بعدها در درسهای کمپیشرفتهتر، مانند «توپولوژی مجموعهها»، از محضر او استفاده کردم.

اما بیش از همهچیز، بهعنوان عضوی از «کمیته المپیاد ریاضی»، زمانی که او ریاست آن را بهعهده داشت، از او آموختم. همراه او در سال 2002 بهعنوان ناظر علمی بههمراه تیم المپیاد ریاضی به «گلاسکو» رفتم و تجربه اندوختم. سال بعد در نامهای بسیار مهربانانه و با پشتیبانی گرم خود، مرا در مسئولیت ریاست کمیته المپیاد ریاضی و سرپرستی تیم ملی المپیاد ریاضی جانشین خود کرد.

در صندلی ریاست کمیته سه سال و بهعنوان سرپرست تیم ملی المپیاد 10 سال خدمت کردم و همواره از حمایت و مشورت او بهره میبردم. پس از اینکه دیگری را در جای خود گذاشتم، تا سالها بهعنوان عضو کمیته المپیاد ریاضی در کنار او بودم. وقتی برای ادامه تحصیل به «دانشگاه پرینستون» در ایالت نیوجرسی آمریکا رفتم، او سمت ریاست دانشکده علوم ریاضی در «دانشگاه صنعتی شریف» را بهعهده داشت.

او ریاست دانشکده ریاضی را بهعهده داشت، همواره از دانشجویان حمایت میکرد.

او پس از پایان مسئولیت ریاست دانشکده ریاضی، بهعنوان مسئول «مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف» تا هنگام بازنشستگی خدمت کرد. او هم اکنون در دانشگاه برکلی صاحب کرسی است.

او عضو «شورای عالی انفورماتیک» به نمایندگی از سازمان مدیریت و برنامهریزی و عضو «شورای زبان و رایانه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی» بود. همچنین مدیرعامل «شرکت سپهر هفتم فناوری نو» و رئیس هیئت مدیره «شرکت فارسی وب شریف» بود. درسالهای 1994 تا 1998، ریاست دانشکده علوم ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف را بهعهده داشت.

او اکنون مشغول تحقیق درباره موضوع «نظامهای یادگیری شناختی» است و در شرکت «پلیآپ»1 مشغول فعالیت است که یکی از پدیدآوردندگانش در دره سیلیکون (سیلیکون ولی) محسوب میشود. در سال 2010 «جایزه اردوش» به خاطر دستاوردهایش در آموزش ریاضی به او اهدا شد. در دورهای نیز مدیریت بازنویسی کتابهای درسی در سطح دبیرستان را بهعهده داشت. او در زبانشناسی محاسباتی نیز تحقیقاتی را به انجام رساند و در قرار دادن زبان فارسی تحت استاندارد «یونیکد»2 از پیشگامان بود.

ایده برگزاری مسابقههای ریاضی دبیرستانی در هیئت اجرایی انجمن ریاضی ایران را او مطرح کرد و بعد دکتر غلامعلی حداد عادل، ریاست وقت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در وزارت آموزشوپرورش، آن را به اجرا گذاشتند. شرکت تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسابقههای جهانی ریاضیات مدرسهای به همین تلاشهای او برای برگزاری مسابقههای ریاضی در سطح کشوری مربوط میشود. او چند سالی نیز سرپرست تیم ملی المپیاد رایانه ایران بود و سالها عضو کمیته ملی المپیاد رایانه بود. در سالهای 1376 تا 1378، رئیس «انجمن ترویج علم» بود. همچنین مدیریت اجرایی مسابقههای منطقه غرب آسیا را از سال 1382 برعهده داشته و برگزارکننده «مسابقه ریاضی کانگورو» از سال 1378 تاکنون بوده است. او از طراحان و مؤسسان خانههای ریاضیات در ایران است. بهعنوان ویراستار در «مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی» که «انجمن ریاضی ایران» چاپ میکند، خدمت کرده است. پیش از ریاست دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شریف 11 سال در دانشگاه صنعتی شریف عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی بوده است.

 

مسئله

میانگین 20 عدد را حساب کردیم. اگر به هر عدد 30 واحد اضافه کنیم، به کل میانگین چقدر اضافه خواهد شد؟

 

پینوشتها

1. polyup

2. uni code

۱۶۷
کلیدواژه: رشد برهان متوسطه اول، ریاضی و تاریخ، همگام با ستارگان، آرش رستگار
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید