عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

تقویم آبان

  فایلهای مرتبط
تقویم آبان

روز نوجوان و شهادت حسین فهمیده

تاریخ کشور ما درخشان است از نام نوجوانانی که با وجود سن و سال کم، راه حق را از باطل به درستی شناختهاند؛ آنها که مفهوم ایثار و فداکاری را فراتر از دانش زبان و لغت آموختهاند؛ آنان که فهمیدههای روزگار هستند و برای حفظ خاک و برگرداندن آرامش به زندگی هممیهنانشان راه آسمان را برگزیدهاند.

ما بهخوبی میدانیم، عشق و انگیزه یک نوجوان سیزدهساله برای ادامهدادن زندگی تا چه حد پررنگ است و امید به زندگی محرک او برای هر تلاش و تصمیم است، اما زمانی که ارزشهایی والاتر در یک سو و حفظ زندگی در سویی دیگر قرار میگیرند، جوانان و نوجوانانی از جنس شهید محمد حسین فهمیده هستند که برای حفظ جان و امنیت دیگران از جان خود میگذرند.

حسین فهمیده در شهریور 1359، زمانی که تنها سیزده سال داشت، همراه با نیروهای بسیجی محلهشان راهی جبهه مبارزه با رژیم بعث شد. او آنقدر کوچکتر از دیگران بود که کسی باورش نمیشد نوجوانی با این سن و سال و جثه کوچک بخواهد جلوی توپ و تانک دشمن بایستد. اما محمدحسین تمام تصوراتی را که دیگران از او داشتند تغییر داد و با فداکاری خود معیارهای شجاعت و ایثار را دگرگون کرد.

8 آبان ماه 1359، پس از چندین روز هجوم و ددمنشی، نیروهای بعثی برای فتح کامل خرمشهر دوباره وارد محلهها و کوچهها شدند و هرکه را که میتوانستند، با شلیک تانکهای خود به شهادت رساندند. محمدحسین که شاهد این جنایت بود و میدانست شلیک تیر و آرپیجی نمیتواند از یورش دشمن جلوگیری کند، ناگزیر شد دست به کاری بزند که در جهان بیسابقه بود. محمدحسین نارنجکهایی را که برایش مانده بودند به دور کمرش بست و چون جثه کوچکی داشت، توانست دور از چشم عراقیها، زیر تانک برود و آنها را منفجر کند. باقی تانکها و نیروهای دشمن هم که تصور کردند زمین مینگذاری شده است، به عقب برگشتند و افراد باقیمانده از خطر نجات یافتند.

نام محمدحسین فهمیده و رشادت مثالزدنی او در تاریخ کشور ما جاودان خواهد ماند؛ در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز هشتم آبان ماه، سالگرد شهادت برای بزرگداشت این شهید والامقام به نام روز نوجوان و بسیج دانشآموزی ثبت شده است.

 

ولادت امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (ع) روز هشت ربیعالثانی سال 232 در خانه امام هادی (ع) به دنیا آمدند. ایشان در شهر مدینه رشد کردند. دوره امام هادی (ع)، مانند دوره امامت امام حسن (ع)، دوران سرکوب شیعیان و در تنگنا قراردادن امام هادی (ع) بود. به همین علت امام حسن عسکری(ع) چندان نمیتوانستند در کنار پدرشان باشند.

امام حسن (ع) در تمام دوران زندگی خود با وجود خفقان و جو جاسوسی که حکومت عباسی به راه انداخته بود، مخفیانه به هدایت شیعیان و حفظ احادیث میپرداختند. زمان امام حسن عسکری (ع) دورانی بود که حاکمان عباسی ایشان را میان لشکریان و در منطقهای نظامی و تحت محاصره تحت نظارت گرفته بودند. عباسیان در همین فضای امنیتی و در زندان، زمانی که امام حسن عسکری (ع) فقط 28 سال داشتند، او را به شهادت رساندند.

امام حسن عسکری (ع) فرمودهاند: دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیز نیست، عبارتاند از: ایمان و اعتقاد به خداوند؛ نفعرساندن به دوستان و آشنایان (تحفالعقول، ص 481).

 

تسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی

جوانان و نوجوانان همیشه از پویاترین اقشار جامعه بودهاند؛ کسانی که در عرصههای سیاسی و اجتماعی پیشرو و پرچمدار و آغازگر جنبشها هستند. مهمترین اتفاقی که میتوان نقش جوانان و نوجوانان را در آن مشاهده کرد، روز سیزدهم آبان 1358 است که اقدامی عظیم در این تاریخ بهوجود آمد. آن روز گروهی از جوانان و دانشآموزان به قصد کوتاهکردن دست استکبار جهانی و خنثاکردن تلاشهای آمریکا برای نفوذ در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، به سمت سفارت آمریکا راه افتادند.

جوانان ایرانی ساعتی پس از تجمع در مقابل سفارت آمریکا موفق شدند این لانه جاسوسی را به حالت تعلیق درآورند و فعالیتهای جاسوسی و خرابکارانه آمریکا را متوقف کنند. آمریکا که مرکز اصلی استکبار جهانی و ظلم به حقمداران جهان است، ناگزیر شد تا ساختمان سفارت را از مأموران و کارمندان خود خالی کند و تلاشی برای ادامهدادن به فعالیتهای جاسوسی خود نداشته باشد.

امام خمینی (ره) تسخیر لانه جاسوسی به دست جوانان انقلابی را چنان مهم تلقی کردند که آن را «انقلاب دوم» نامیدند. سیزدهم آبان 1358 نماد استکبارستیزی و مقاومت مردم مؤمن و انقلابی در برابر سلطه و دخالتهای آمریکاست.

 

روز دانشآموز

در دهه چهل، زمانی که نیروهای ساواک هر روز امام خمینی(ره) را تحت فشار میگذاشتند و ایشان را حبس و شکنجه میکردند، از امام (ره) پرسیدند:«با کدام طرفداران میخواهی جلوی نیروهای شاه بجنگی؟» امام خمینی (ره) جواب دادند: «طرفداران من در گهواره هستند». مصداق این جمله زمانی برای همگان آشکار شد که در آبان سال 1357، گروهی از دانشآموزان همراه با دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران تجمع کردند تا فریاد آرمانخواهی و مخالفت با رژیم پهلوی را سر بدهند. این دانشآموزان با صدای بلند نام امام خمینی (ره) را به نام رهبری که برای آینده خود انتخاب کرده بودند، فریاد میکشیدند. نیروهای رژیم شاه که تحمل شنیدن آرمانها و طرفداری مردم از جمهوری اسلامی و امام خمینی(ره) را نداشتند، به سمت حیاط دانشگاه تهران یورش آوردند و با تیراندازی معترضان را به شهادت رساندند.

این واقعه که یکی از مهمترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی است، طبق نظر یکی از پژوهشگران انگلیسی، به نام سر برنی، «حمام خون» نامیده و در تقویم جمهوری اسلامی به نام «روز دانشآموز» ثبت شده است.

 

وفات حضرت معصومه (س)

حضرت معصومه (س) متولد 1 ذیالقعده سال 173 است. ایشان دختر امام موسی کاظم (ع) و نجمه خاتون و خواهر تنی امام رضا (ع) هستند، اما از شش سالگی که پدرشان توسط دستگاه حکومت عباسی زندانی شدند، تا ده سالگی که امام موسی کاظم (ع) به شهادت رسیدند، حضرت معصومه (س) پدر خود را ندیدند. ایشان از داناترین افراد و دانشمندان زمان خود بودند. در طول دوران جوانی خود با آموزشدادن علوم و مقاومت در برابر حکومت به مبارزه با عباسیان پرداختند. حضرت معصومه (س) زمانی که برادرشان، امام رضا (ع)، توسط مأمون و حکومت عباسی به ایران آورده شدند، همراه با گروهی از خویشاوندانشان به طرف ایران راه افتادند. در این سفر که خطر گرفتارشدن به دست عباسیان هم در آن وجود داشت و میان گروه شیعیان و مأموران حکومت، ستیز نیز در میگرفت، حضرت معصومه (س) بیمار شدند و پس از تحمل هفده روز بیماری، در شهر قم حالشان رو به وخامت رفت و به ملکوت اعلا پیوستند.

۸۴۲
کلیدواژه (keyword): رشد هنرجو، تقویم آبان، فاطمه کرمانی،روز نوجوان،شهادت حسین فهمیده،ولادت امام حسن عسکری،تسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی،روز دانش‌ آموز،وفات حضرت معصومه،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید