عکس رهبر جدید

سنجش لحظه‌ای با سامانه Poll Everywhere

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
سنجش لحظه‌ای با سامانه Poll Everywhere
آشنایی با ابزارهایی که در هر زمان و مکانی امکان بررسی فرایند یادگیری دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند، یکی از ضروریات سنجش تکوینی است. «پول اوری‌ور» بستری (پلتفرمی) یا همان بن‌سازه‌ای است که به معلمان امکان می‌دهد در موقعیت‌های گوناگون سؤالاتی را از یادگیرندگان بپرسند و پاسخ‌های آن‌ها را تجزیه‌وتحلیل کنند. در این نوشته، ضمن معرفی این بستر، نحوه ثبت‌نام و ایجاد آزمون در آن شرح داده شده است.

مقدمه

اکنون بیشتر محتاج آنیم که به سمت نوعی آموزش برویم که در آن دانشآموز بدون حضور سنگین و نگاه سنجشگر همیشگی ما، انجام دهد، ببیند، بشنود، بسازد، بخواند، تصور کند، خلق کند و بسنجد. برای رسیدن به چنین آموزشی که در آن دانشآموز مسئول یادگیری خود است، راهی طولانی در پیش داریم. شرایط حال حاضر به ما این فرصت را داده است تا بیشتر کنترل یادگیری را به دست دانشآموزان بسپاریم. با این کار، ما خطرپذیری را به دانشآموزان میآموزیم. بسیاری از متخصصان سنجش در دنیا بر این باورند که در آینده سنجشهای پایانی جای خود را به سنجشهای تکوینی میدهند و زمان و انرژی مورد استفاده در سنجشهای پایانی در جهت یادگیری و عمقبخشیدن به آن بهکار خواهند رفت.

هدف اصلی سنجش پایانی، رسیدن به این اطمینان است که آیا دانشآموز مهارت یا دانش لازم را فراگرفته است یا نه. معمولاً سنجشهای یکباره در پایان سال سنجشی سطحـی از دانـش و مهـارت دانـشآموزان هستند. دانشآموزان معمولاً برای امتحانات خود را آماده میکنند. قبل و پس از امتحانات، سطح مهارت و دانش آنها میتواند بسیار پایینتر از روز امتحان باشد. بهکرات شنیدهایم، معمولاً دانشآموزان پس از امتحان پایانی، مطالب درسی را بهسرعت از یاد میبرند. اما اگر معلم از ابتدا بهطور شفاف بیان کند که امتحان پایانی نخواهیم داشت و نمره پایانی کلاس از چندین مؤلفه تشکیل میشود (مثلاً میانگین سنجشهای تکوینی)، دانشآموزان سعی میکنند در طول سال سطح یادگیری خود را بالا ببرند و فقط محدود بهروز امتحان نباشند.

فناوری همواره در خدمت سنجش بوده و به انجام آن سهـولـت بخشیـده اسـت. یکـی از برنامـه‌‌هایــی کـه امکان ایجـاد آزمـونهـایـی سـاده را فـراهـم مـیکنـد، «پولآوری» (Poll Everywhere) است. در ادامه نحوه ایجاد حساب و اجرای آزمون در این بستر را شرح خواهیم داد.

 

پول اوریور

از این ابزار میتوانید برای نظرسنجی زنده از دانشآموزان در هنگام تدریس، یا بهمنظور سنجش تکوینی (از کل دانشآموزان) استفاده کنید. برای مثال، شما میتوانید در مورد درس روز سؤالی مطرح کنید و اگر تمام دانشآموزان پاسخ صحیح دادند، میتوانید به موضوع بعد بپردازید. اما اگر جمعی از کلاس به سؤال شما پاسخ نادرست دادند، میتوانید موضوع مطرحشده را تکرار کنید.

 

نحوه استفاده

 

مرحله اول: ثبتنام

در این مرحله میتوانید از طریق حساب کاربری گوگل یا با واردکردن مشخصات خود در سامانه ثبتنام کنید.

 

مرحله دوم: انتخاب حیطه فعالیت

در این مرحله لازم است حیطه فعالیت خود را مشخص کنید. بعد از آن، یکی از گزینههای پایین صفحه را انتخاب کنید. در صورتی که قصد دارید صرفاً یکبار از این برنامه استفاده کنید، گزینه for one-time use و در صورتی که میخواهید بهصورت مداوم از آن استفاده کنید، گزینه for ongoing use را انتخاب کنید.

 

مرحله سوم: انتخاب نوع فعالیت

در این مرحله شما امکان انتخاب سه نوع فعالیت را دارید.

- نوع اول: آزمونهای باز پاسخ؛

- نوع دوم: در این نوع آزمون، یادگیرندگان امکان رأیدادن به پاسخ سایر یادگیرندگان را دارند؛

- نوع سوم: میتوانید تصویری را بارگذاری کنید و با ایجاد نواحی کلیککردنی بر آن، سؤالات را از یادگیرندگان بپرسید.

بعد از انتخاب نوع آزمون، با تلیک روی گزینه start creating آزمون خود را بسازید.

 

مرحله چهارم: واردکردن سؤالات و تنظیمات

 

پایان سخن

توجه به وضعیت یادگیرندگان در فرایند آموزش به معلم کمک میکند از عملکرد خود خبردار شود و در صورت نیاز نسبت به اصلاح آن اقدام و امکان یادگیری فعال و همراه با خلاقیت در محیطی بدون ترس و اضطراب را فراهم کند.

 

 

پینوشت

1. Poll Everywhere

 

منابع

1. https://tadris-yaran.ir

2. https://tadris-yaran.ir/wp-content/uploads/2021/08/ویرایش-دوم-بسته-تدریس-ورژانسی-تدریس-یاران-ایران.pdf

۷۷
کلیدواژه: رشد فناوری آموزشی، سنجش و ارزشیابی، یادگیری، سنجش تکوینی، فناوری، سنجش لحظه‌ای با سامانه Poll Everywhere، سیداحمد رحیمی و همکاران
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید