عکس رهبر جدید

لطیفه

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
لطیفه

سعید: «مامان! برای کاری که نکردهام، تنبیهم میکنی؟»

مادر: «نه پسرم.»

سعید: «آخیش! خیالم راحت شد.»

مادر: «چرا؟»

سعید: «چون مشقهایم را ننوشته ام.»

 

 

معلّم: «جملهی امروز کارنامه میدهند، چه زمانی است؟»

دانشآموز: «زمان خیلی بدی است.»

 

 

معلّم: «میتوانید بگویید چرا وقتی کسی صحبت میکند، بقیه باید ساکت باشند؟»

دانش آموز: «بله خانم! برای اینکه آنهایی که خواب هستند، بیدار نشوند.»

 

 

مینو: «مریم، چه مینویسی؟»

مریم: «برای دخترخالهام نامه مینویسم.»

مینو: «پس چرا اینقدر آهسته مینویسی؟»

مریم: «برای اینکه دخترخالهام کلاس اوّلی است و نمیتواند تُند بخواند.»

 

 

معلّم: «آب چند بخش دارد؟»

دانش آموز: «یک بخش دارد.»

معلّم: «صدایش چیست؟»

دانش آموز: «شُرشُر»

۸۷
کلیدواژه: رشد نوآموز، بخوان و بخند، لطیفه
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید