عکس رهبر جدید

قطار بازی

  فایلهای مرتبط
قطار بازی

ابتدا یک نـفر از بچّهها برای رانندگی قطار انتخاب میشود.

هر کدام از بچّههای دیگر میتوانند یک واگن باشند. آنها در فضای بازی مشخص شده پخش میشوند.

راننده دنبال بچّهها میدود. یکی از آنها را میگیرد. حالا، او مثلاً یک واگن دارد. بعد، راننده و واگن به دنبال واگن دیگری میدوند و او را میگیرند.

راننده و تمامِ واگنها با هم به دنبال واگنِ جدید حرکت می‌‌کنند. با گرفتنِ بچّههای جدید، تعداد واگنها بیشتر میشود تا اینکه تنها یک نفر باقی میماند. او رانندهی جدید میشود و بچّهها دوباره بازی را شروع میکنند.

۲۰۸۷
کلیدواژه (keyword): رشد نوآموز، یک، دو، حالا بدو، قطاربازی، سمیه قلی‌ زاده
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید