عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

من می‌توانم: قسمت دوّم

  فایلهای مرتبط
من می‌توانم: قسمت دوّم

حامد صدای قار و قور شکمش را میشنید. دلش میخواست چیزی بخورد. به طرف آشپزخـانه رفت. بیسکویتها روی میز چشمک میزدند. دستش را دراز کرد تا یکی بردارد. مادر خندید و گفت: «قیافهات شبیه پسربچّههای شکمو شده است.»

حامد گفت: «مامان، من خیلی گرسنه‌‌ام شده است. دلم یک خوراکی خوشمزّه میخواهد. چه چیزی میتوانم بخورم؟»

مادر، در یخچال را باز کرد و گفت: «برو هدی را صدا کن، تا با هم توپک خرمایی درست کنیم.»

مادر همهی مواد را با هـم تـوی یک کاسـهی بزرگِ ریخت. حامد و هدی بعد از شستن دستها دودستی به جان مواد افتادند.

هدی از فکری که به ذهنش رسید، خندهاش گرفت و گفت: «اگر توانستی بدون خَم کردن انگشتانت شیرینی را وَرز بدهی؟»

حامد تمام تلاشش را کرد، امّا نشد. یکدفعه از جا پرید و گفت: «حالا بیا بدون خم کردن زانوهایمان راه برویم.»

حامد چند قدمی راه رفت. مادر بلند خندید و گفت: «شبیه آدمآهنی شدی.»

حامد گفت: «یک آدمآهنـی گرسنه!»

هدی باقیماندهی موادِ داخل کـاسـه را هم قلقلی کرد و گفت: «اوهـوم! یک آدمآهنـی گرسنهی قنّاد.»

مـامـان گفت: «خـدا را شکر که آدمآهنـی واقعی نیستید. آنقدر توانمند هستید که کُلّی کار دیگر هم مـیتوانید انجام بدهید. مثل الآن که با گفتنِ یک دو سه، همهی ظرفها شسته میشود.»

حامد و هدی دو تا توپک در دهانشان چپاندند و به سمتِ ظرفشویی رفتند. کفبازی با ظرفها شروع‌شد.

 

یک خوردنیِ خوشمزّه در انتظار شماست

اگر دوست داری توپک خرمایی درست کنی، این مواد را آماده کن و با حامد و هدی همراه شو :

1. چهار عدد خرمای بدون پوست و هسته

2. چهار عدد بیسکویت ساده‌‌ی پودر شده

3. 25 گرم کرهی آب شده

 

تا حالا به توانمندیهایی که خدا به شما داده است، فکر کردهاید؟

با انجام فعّالیت لبخند فرشتهها توانمندیهایت را دوباره به یاد میآوری. مطمئن باش از شمردن این تواناییها ذوقزده میشوی.

 

فعّالیت لبخند فرشته‌ها

هر روز صبح که با طلوعِ خورشید از خواب بیدار میشوی، فرشتههای خداوند به تو لبخند میزنند.

خداوند تواناییهای مختلف جسمی و روحی را روزافزون به تو عطا میکند و تو میتوانی از آنها بهره ببری و باعث بیشتر شدنشان بشوی.

در هر جای ایران اسلامی که زندگی میکنی، دریک روستای باصفا یا شهر، میتوانی از آنچه خدا به تو داده است استفاده کنی. مـیتوانی به خـودت و دیگران فـایده برسانـی، توانمند، سلامت و پرتلاش باشـی، ایران را آبـاد کنـی وآیندهات را بسازی.

 

- خوب صحبت کردن: در خانواده نظراتم را به خوبی و با آرامش بیان میکنم.

- پرستش و عبادت خدای مهربان: در کنار پدر و مادرم نماز میخوانم.

- کتابِ خوب خواندن: روزی چند صفحه کتاب میخوانم.

- تولید صنایعِ دستی: در کنار مادرم قـالی میبافم و از تولید صنایعِ دستی لذّت میبرم.

- تولید گوشت قرمز: گاهی به همراه پدرم، گوسفندان را به چراگاه میبرم. من شغل پدرم را دوست دارم.

- پذیرش اشتباه: اگر در حـقّ کسی عمل اشتباهـی انجام دادم، معذرتخواهـی میکنم.

- خوشحال کردن دیگران: برای خوشحال کردن دوستان و خویشاوندانم، گاهی برایشان هدیه درست میکنم.

- محبّت کردن: خانواده و دوستانم را خیلی دوست دارم و به آن‌ها محبّت می‌کنم.

- بازیهای حرکتی شاد: وقتی با خواهر و برادرهایم یا با دوستانم در حیاطِ خانهمان بازی میکنیم، خیلی خوشحال هستیم.

- باغبانی: در کنارِ خواهر و برادرم، علفهای هرزِ باغچه را میکنم. و به درختان آب میدهم.

- باغداری: در نگهداری از نخلها به پدرم کمک میکنم. خرما محصول بسیار مهمّ و باارزشی است.

- کمک به خانواده: برای ناهارِ پدر و مادرم لقمه درست میکنم. آنها با کشاورزی زندگی بهتری را به مردم ایران هدیه میکنند.

- کمک در خانه: در خانه بیکار نیستم. به مادرم در آشپزی و شستن ظرفها کمک میکنم.

نانِ خانه را من میخرم. نانِ داغ خیلی خوشمزّه است.

- پرورش مرغ و خروس: غذا دادن به مرغ و خروسها را خیلی دوست دارم.

- فرو بردنِ خشم: موقعی که عصبانی میشوم، سعی میکنم زبانم حرف زشتی نزند.

- بخشیدن دیگران: اشتباهات دیگران را زود میبخشم.

 

تو کدامیک را انجام میدهی؟ میتوانی آنها را روی نقشه علامت بزنی.

در آیندهای نزدیک، تو و دوستانت با استفاده از همین تواناییهایتان ایران اسلامی را آبادتر خواهید کرد.

 

دوست خوبم، روزِ دانشآموز مبارک!

این روز برای تو است.

در این روز میتوانی شروعِ جدیدی برای شکوفا کردن توانمندیهایت داشته باشی.

 

حالا خوب فکر کن و چند تا از تواناییهایت را  که تا امروز از آنها استفاده کردهای اینجا بنویس.

 

دوست داری تا دو هفتهی دیگر چه تواناییهای جدید دیگری داشته باشی. آن تواناییها را اینجا بنویس. یکی از این تواناییها را انتخاب کن و تمرین کن تا در آن به مهارت برسی.

 

دوست خوبم! روشی که در این چند روز برای ایجاد مهارت استفاده کردی، به نظرت مناسب بود؟ روش و نتیجهی کارَت را برای ما بنویس.

۳۸۸
کلیدواژه (keyword): رشد نوآموز، همراه شو، من می‌توانم، سعیده روح‌نواز، محبوبه پورجم
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید