عکس رهبر جدید

ایثار در کرونا

 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
ایثار در کرونا
در ایام کرونا که معمولاً اکثریت مناطق، قرمز و نارنجی بودند و آموزش به صورت غیرحضوری صورت میگرفت، مدرسه‌های روستایی با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. نبود اینترنت، نداشتن گوشی هوشمند یا رایانه و بضاعت کم مالی خانواده‌ها عمده‌ترین این مشکلات بود. در این مسیر و برای حل این موضوع اقدامات فراوانی صورت گرفته است که بیان برخی از آن‌ها بر تجربه‌ی کاریمان خواهد افزود. و اما یکی از روش‌هایی که ما در برخی از مدرسه‌های روستایی-عشایری حوزه‌ی راهبری که از نعمت پوشش اینترنت برخوردار نبودند به کار گرفتیم و نتیجه‌ی خیلی خوبی داد، استفاده از فلش بود. ابتدا اطمینان حاصل کردیم که همه‌ی دانش‌آموزان در خانه تلویزیون دارند و از دستگاه رقمی (دیجیتالی) استفاده می‌کنند که قابلیت پخش فایل‌های فلش را دارد.

مزایای استفاده از فلش:

- هر فلش که به قیمت ۷4هزار تومان و با استفاده از جذب کمکهای خیرین تهیه شده است، سالها از آن استفاده میشود.

- دانشآموز میتواند، هر فایل آموزشی مثل تدریس معلم را که در حافظه فلش ضبط میشود، نامحدود ببیند تا خوب یاد بگیرد.

- در هفتههای آخر که بین تعداد بسیار محدودی از دانشآموزان در استان رایانک و گوشی هوشمند  توزیع شد، قیمت تقریبی هر گوشی ۳میلیون تومان بود که  فقط یک دانشآموز میتوانست از آن استفاده کند. در صورتی که با سه میلیون تومان میتوان برای بیش از  چهل دانشآموز فلش تهیه کرد.

- قیمت هر برگ کاغذ که برای درسنامه استفاده میشود، با احتساب هزینهی رونوشت (کپی)، بسته به انصاف افراد، بیش از هزار تومان است و در هفته تقریباً بیش از دَه برگ برای هر دانشآموز باید هزینه کرد. در کمتر از هشت هفته قیمت تهیه و چاپ درسنامهی هر دانشآموز بیشتر از قیمت یک فلش یعنی ۷۴هزارتومان خواهد شد. توجه داشته باشید که این هزینه قابل برگشت نیست.

- در دوره‌‌ی اول ابتدایی، بهویژه پایهی اول که هنوز آموزشی انجام نشده است، درسنامه شاید جایگاه مناسبی نداشته باشد. درسنامه بیشتر جنبهی تمرین دارد و یک فعالیت تکمیلی است. در صورتی که آموزگار پایهی اول میتواند فیلم آموزش هر درس را که خودش ضبط کرده است، ازطریق فلش در اختیار دانشآموزان قرار دهد.

- خیلی از فعالیتهای مکمل آموزشی، بازیها و… را میتوان از طریق فلش در اختیار دانشآموزان قرار داد.

و… .

تعدادی از دانشآموزانی که از این طریق فعالیتهای آموزشی را در اختیارشان قرار داده بودیم، ضمن یک نظرسنجی بیان داشتند که یادگیری به این شکل بهتر انجام شده است. میزان رضایت ایشان فراتر از حد انتظار بود.

هنوز هم در مدرسههای روستایی خانوادههایی هستند که اینترنت و رایانه ندارند و میتوان با این روش فعالیتهای تکمیلی را در اختیار این دانشآموزان قرار داد.

۸۳
کلیدواژه: رشد آموزش ابتدایی، تجربه، ایثار در کرونا، علی اکبری
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید