عکس رهبر جدید

تربیت دموکراتیک نوجوانان

 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
تربیت دموکراتیک نوجوانان

نام: تربیت دموکراتیک نوجوانان

نویسندگان: پرل کاسل ـ ریموند جی. کورسینی

مترجمان: دکتر حمید علیزاده ـ دکتر مهدی خان آبادی

سال نشر: ١٣٩٦

ناشر: ارسباران

تعداد صفحات: ٢٤٠

 

معرفی

پدر و مادر کارآمد بودن، و حفظ روابط سالم و سازنده بین والدین و نوجوانان، نیازمند آموزش است. والدین نیاز دارند هم نگرش صحیح و هم مهارتهای فرزندپروری را یاد بگیرند یا اصلاح  و یا بهروز کنند. برای راهنمایی والدین کتابها و منابع متعددی تألیف و ترجمه شدهاند، اما کتاب حاضر تلاش میکند مبتنی بر فلسفه احترام متقابل و برابری انسانها، و براساس نظریه روانشناسی فردی آلفرد آدلر، مجموعهای از مسائل پیچیده و راهحلهای آنها را ارائه کند.

نویسنده این کتاب سبکهای گوناگون فرزندپروری را ارائه میکند و راز موفقیت تربیت دموکراتیک را از دل مقایسه بین این سبکها بیرون میکشد. ویژگی این جنس از تربیت را برمیشمرد و راههای رسیدن به آن را میآموزد.

این کتاب میتواند نقشه راه خوبی برای افرادی باشد که در شُرف پدر و مادر شدن هستند، یا نسخهای باشد برای والدینی که در پی اصلاح سبک تربیتی خود هستند.

مثالهای متعدد و ترجمه روان کتاب، فهم مطالب را راحتتر و تأثیرگذاری آنها را بیشتر میکند. در ادامه بخشی از آن را با هم بخوانیم:

 

والدین بهعنوان مشاوری برای نوجوانان

- مهمترین ویژگی مشاور این است که وقتی از او در زمینهای مشورتی خواسته میشود، راهنمایی میکند و در غیر این صورت، ناخواسته نظر نمیدهد. مشاور، مورد احترام مراجع خویش و آماده پاسخگویی و اظهارنظر در زمانهایی است که از او درخواست میشود. به سکوت مراجع نیز احترام میگذارد. او ممکن است به مراجع خویش پیشنهادی ارائه دهد، اما هیچگاه او را مجبور به انجام کاری نمیکند.

 

- خیلی سخت است که نظارهگر اشتباه اجتنابناپذیر فرد دیگری باشیم، مگر در شرایطی که از پیامد ناخوشایند قطعی اتفاقی مطمئن باشیم. در این شرایط نیز پیشنهاد میشود والدین باز هم به جای نقش آموزشی برای فرزند نوجوانشان، نقش مشورتی ایفا کنند، چون خیلی از آنها فکر میکنند همه پاسخها را میدانند و به کمک و آموزش کسی نیاز ندارند.

 

- پیشنهاد این است که والدین به جای نقش آموزشی، نقشی مشورتی داشته باشند و تنها در صورت لزوم و زمانی که نوجوانان خودشان میخواهند، با آنها صحبت کنند یا اطلاعاتی در اختیارشان قرار دهند و فقط زمانی که کموبیش اطمینان داشته باشند که تصمیم اشتباه فرزندشان پیامدهایی خطرناک برایش دربر دارد، او را به اطاعت از توصیه خویش مجبور کنند.

 

تربیت دموکراتیک نوجوانان

۳۳۹
کلیدواژه: رشد مدرسه فردا، معرفی کتاب،تربیت دموکراتیک نوجوانان،پرل کاسل،ریموند جی. کورسینی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید