عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

شش گام مقابله با اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموز

  فایلهای مرتبط
شش گام مقابله با اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموز

معلمان عزیز شما میتوانید با راهنمایی دانشآموز به او کمک کنید با اهمالکاریهای درسی خود مقابله کند.

برای این کار از او بخواهید:

1. در ابتدا درسها و تکالیف سخت را انجام دهد.

انجام کارهای سخت در زمانیکه مغز آماده است، امکان اهمال‌‌کاری و دستکشیدن از کار را ضعیف میکند.

2. محیط اطرافش را مدیریت کند.

هنگام درسخواندن خود را از حواسپرتی خلاص کند؛ بهخصوص از دست تلفن همراه و تلویزیون.

3. تواناییهایش را باور کند.

موقعیتهایی برایش فراهم کنید تا در زمینههایی که توانایی دارد سنجیده شود و موفقیت خود را در این حوزهها ببیند.

4. نمونهی موفقیت داشته باشد.

چه کسانی را میشناسد که در تحصیل چهره موفقی هستند؟ آنها چه کار میکنند؟ از آنها تقلید کند.

5. یک گام بزرک را به چند گام کوچک تقسیم کند.

بهجای آنکه بخواهد یکباره یک تکلیف درسی زیاد را شروع کند، آن را به قسمتهای کوچکتر تقسیم کند. با انجام این کار، هم میتواند آن را به سرانجام برساند و هم انگیزه کافی برای جلوگیری از اهمال خواهد داشت.

6. یک جدول زمانی جزئی با ضربالعجلهای معین طراحی کند.

بعد از تقسیم تکلیفش به اجزای کوچکتر، برای انجام هر جزء محدودیت زمانی تعیین کند.

۳۲۹
کلیدواژه (keyword): رشد مدرسه فردا، اندیشه،اهمال،اهمال کاری،اهمال کاری دانش آموزان،سمانه لاجوردی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید