عکس رهبر جدید

هواپیمای دشمن را شکار کن

 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
هواپیمای دشمن را شکار کن

برای انجام دادن ایـن بـازی مـیتوانید مـحـدودهای را مشخــص کنـید. ابتـدا همـهی بازیکنان، نقش هواپیمای دشمن را بازی میکنند که وارد سرزمین هوایی خودی شده است. یک نفر در نقش دفـاع کننده، دنبال دانشآموزان (هواپیماهای دشمن) مـیرود و با توپ یکی از آنها را میزند. بعد از اینکه دانشآموز دفاع کننده یکی از هواپیماها را شکار کرد، کنار میرود و استراحت میکند.

حالا هواپیمای شکار شده، توپ را میگیرد و نقش دفاع کننده را بازی میکند. او هم بعد از شکار کردن یکی دیگر از هواپیماهای دشمن، کنار مینشیند و نفر بعد جای او را میگیرد. این بازی تا شکار شدن آخرین هواپیمای دشمن به همین شکل ادامه پیدا میکند.

بازی شکار هواپیمای دشمـن را امتحان کنید، هم کُلّـی خوش مـیگذرد و هـم سرعت و نشانهگیریتـان قویتر مـیشود.

۲۷۲
کلیدواژه: رشد نوآموز، یک، دو، حالا بدو،ورزش کودکانه،حجت صادق خلیل آباد،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید