عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

سفر به جزیره مهربانی

سفر به جزیره مهربانی

سلام دوست خوبم

میخواهیم باهم به سفر برویم. کجا؟! به جزیرهی مهربانی. برای شروع، به تصویر این جزیره نگاه کن. داخل جزیره سه تا جعبهی گنج هست. میخواهیم با هم در آنها را باز کنیم. اگر آمادهای، از کشتی پیاده شو و از روی خطچینها حرکت کن.

در اوّلین قدم باید بتوانیم در جعبههای گنج‌‌ را باز کنیم. میدانی کلید جعبه‌‌های جزیرهی مهربانی چیست؟

 

راهنمایی

بله، درست است. کلید جعبهی گنج جزیرهی مهربانی لبخند است.

 

یک ورق کوچک آماده کن. روی آن یک شکلک خندان نقّاشی کن.

کاغذ را روی یخچال بچسبان.

حالا همیشه یادمان میماند که کلید مهربانی لبخند است.

 

به دوّمین جعبهی گنج رسیدیم.

در این جعبه تعدادی مداد رنگی و یک ورق کاغذ قرار دارد. مدادها و کاغذ را برمیداریم و به طرف جعبه‌ی بعدی میرویم.

 

به جعبهی سوم می رسیم. با مداد رنگیها برای هر کدام از افراد خانوادهات یکی نقّاشی پُر از مهربانی بکش. نقّاشیها را توی جعبهی آخر بگذار. حالا با لبخند یک نقّاشی به آن ها هدیه بده.

۱۸۶
کلیدواژه (keyword): رشد کودک،تو می‌ توانی،سفر به جزیره مهربانی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید