عکس رهبر جدید

لانه‌سازی

 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
لانه‌سازی

سگ آبی شناگر

من دُم پهنی دارم که برای شناکردن کمکم میکند. من هممثل بعضی موجودات، به شناکردن در آب نیاز دارم. دندانهای تیزی هم دارم که با آنها میتوانم شاخه و تنهی درخت را قطع کنم. با کمک تنه، شاخه و برگ درختان سد میسازم تا آب پشت آن جمع شود. حیوانات دیگر بهراحتی نمیتوانند وارد لانهی من بشوند.

به نظر تو من و بچّههایم کجا هستیم؟

 

کبوتر

من برای ساختن لانه جایی را انتخاب میکنم که ساکت و امن باشد؛ جایی که محل رفت و آمد انسانها و حیوانات نباشد تا بتوانم در امنیت جوجه هایم را بزرگ کنم. اگر احساس خطر کنم، پرواز میکنم و به جای امنی میروم. هر وقت دیگر خطری اطراف لانهام نباشد، برمیگردم.

به نظر تو من چگونه میتوانم لانه بسازم؟

 

خرگوش زبل

من دستها و پاهایی قوی دارم که میتوانند خاک را بکَنند. گوشهای بلندی هم دارم. با کمک آنها صداها را به خوبی میشنوم. من بهسرعت از دست دشمن فرار میکنم. همیشه هم برای لانهام درهای زیادی درست میکنم. میدانی چرا؟

۲۵۶
کلیدواژه: رشد کودک، بپرس و بدان،لانه‌ سازی،زهره حاج محمدحسن،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید