عکس رهبر جدید

چراغ راه آینده

  فایلهای مرتبط
چراغ راه آینده
انقلاب اسلامی ایران را نه تنها کودکان نسل امروز ندیده‌اند، بلکه برخی از پدران و مادرانشان نیز تجربه نکرده‌اند. با گذشت دو نسل از انقلاب، احتمال ناآشنایی با چند و چون آن بیشتر می‌شود. اما خوش‌بختانه در این باره کتاب‌ها و منابع بسیاری مکتوب شده‌اند که می‌توانند اطلاعات مستندی به جویندگان مشتاق بدهند. در این دو صفحه چند کتاب معتبر مخصوص کودکان دوره‌ی ابتدایی را که «واحد سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب» سازمان‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تأیید کرده است، به شما آموزگار محترم معرفی می‌کنیم. این کتاب‌ها در شناساندن چگونگی انقلاب اسلامی ایران به دانش‌آموزان مفید خواهند بود. می‌توانید از فرصت روزهای بهمن ماه استفاده کنید و بخش‌هایی از کتاب‌ها را در کلاس بخوانید یا به دانش‌آموزانتان معرفی کنید.

انتشارات تاریخ و فرهنگ مجموعهای چندجلدی را با عنوان کلی «تاریخ انقلاب» منتشر کرده است که چند جلد از آنها بهخصوص به موضوع انقلاب اسلامی اختصاص دارند:

 

تاریخ انقلاب (1)

روحالله از تولد تا تبعید

نویسنده: محمدرضا شمس

سال چاپ: 1378

گروه سنی: اول، دوم، سوم

در کتاب حاضر، مخاطب با زندگینامه و مبارزات سیاسی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، تا زمان تبعید ایشان به عراق، آشنا میشود. علاوه بر آن دربارهی «ویژگیهای شخصیتی، تقوا، تحصیلات، مبارزات سیاسی، واقعه 15 خرداد سال 1342، اعتراض امام به لایحه استعماری کاپیتولاسیون و نحوه تبعید حضرت امام به عراق» همراه با تصویرهایی از دورههای یادشده، مطالبی میخواند.

چراغ راه آینده

 

 

تاریخ انقلاب (2)

دهکده کوچک نوفل لوشاتو

نویسنده: محمدرضا شمس

سال چاپ: 1378

گروه سنی: اول، دوم، سوم

 

این کتاب با هدف شناساندن پارهای از وقایع تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و رهبری نهضت امام خمینی(ره) به چاپ رسیده است. در این جلد، خوانندگان با وقایع پیش از انقلاب و بخشهایی از تاریخ انقلاب آشنا میشوند. مؤلف کوشیده است به «جشنهای شاهنشاهی، خودکامگی شاه، تاریخ شاهنشاهی، فضای باز سیاسی، یادی از جهان پهلوان تختی و دکتر شریعتی، آتشگرفتن سینما رکس آبادان، دولت آشتی ملی، جمعهی خونین، سیزده آبان و شروع اعتصابات» اشاره کند.

چراغ راه آینده

 

 

 

 

تاریخ انقلاب (3)

پرواز 4721 پاریس ـ تهران

نویسنده: محمدرضا شمس

سال چاپ: 1378

گروه سنی: اول، دوم، سوم

در این کتاب جریان سفر حضرت امام خمینی قدسسره (پس از 15 سال تبعید) به ایران و اوج گیری تظاهرات مردمی مطرح شده است.  دربارهی موضوعاتی مانند فرار شاه از ایران، ورود امام به فرودگاه مهرآباد، تشکیل دولت موقت، نبردهای خیابانی، روز پیروزی و روزهای بعد از پیروزی نیز توضیحاتی مختصرآمدهاند.

چراغ راه آینده

 

 

رخداد هر انقلاب جدا از آنکه دلایل خاص خود را دارد، همواره با ایجاد اصطلاحات، تعبیرها و عنوانهایی همراه است که با هویت و ارزشهای آن انقلاب پیوندی استوار دارند. در انقلاب اسلامی ایران نیز اصطلاحاتی وجود دارند که جنبههای گوناگون انقلاب و نیز دشمنان آن را مشخص میکنند؛ از جمله اتحاد، استقلال و استکبار.

خانم مرجان فولادوند کتاب فرهنگنامهی کوچکی را در قالب پوسترها و تابلوهایی تصویری به چاپ رسانده است که معنای بسیاری از آن واژهها را ساده و رسا و در متن انقلاب اسلامی ایران ارائه میکند.

 

 

 

دانستنیهای انقلاب اسلامی؛اصطلاحات، تعبیرات و عناوین

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گروه سنی: دورهی ابتدایی

سال چاپ: 1387

این کتاب برای آشنایی دانشآموزان با انقلاب اسلامی ایران و اتفاقاتی که آن را به وجود آوردند و همچنین فعالیتهای دولت و مردم، و خواستههای مردم در طول انقلاب اسلامی، در پنج پوستر، به همراه تصویرهایی، اصطلاحات و تعبیرهایی را که بین مردم رواج داشتند، معرفی کرده است؛ موضوعاتی مانند: استعمار، استثمار، تحصّن، حوزهی علمیه، ساواک، سازمان سیا، شعار، شبنامه و کاپیتولاسیون. این پوسترها در واقع به شکل روزنامهی دیواری طراحی و تزئین شدهاند.

چراغ راه آینده

۴۳۳
کلیدواژه (keyword): رشد آموزش ابتدایی،هویت ملی،روح‌ الله از تولد تا تبعید،دهکده‌ کوچک نوفل لوشاتو،پرواز 4721 پاریس تهران،دانستنی‌ های انقلاب اسلامی،تاریخ انقلاب،محمدرضا شمس،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید