عکس رهبر جدید

فرار کنید! قارقار!

  فایلهای مرتبط
فرار کنید! قارقار!

زمستان توی جنگل بود. برف و سرما توی جنگل بود. کلاغ توی جنگل بود.

ناگهان صدای تیر بلند شد: بنگ!... بنگ!

کلاغ ازبالای درخت بالا پرید و داد زد:«فرار کنید! قارقار...!»

آن وقت از پشت درخت، از زیر درخت، از سوراخ درخت، خرگوش، موش، میمون و حیوان، حیوان، حیوان بیرون پریدند.

شکارچی تیر انداخت و داد زد:«فرار نکنید! بنگبنگ!»

کلاغ داد زد:«فرار کنید! قارقار...!»

خرگوش، موش، میمون و حیوان، حیوان، حیوان از بنگبنگ شکارچی فرار کردند.

چی ماند؟ زمستان ماند. برف و سرما ماند. درخت ها ماندند و شکارچی ماند. شکارچی بیدبید از سرما لرزید. تفنگ توی دستش یخ زد. آه کشید و گفت: «تفنگم یخ نزن! یخ نزن!» امّا تفنگش یخ زد. دیگر تیر نینداخت.

کلاغ خواند: «برگردید!... برگردید!»

آن وقت خرگوش و میمون و موش و حیوان، حیوان و حیوان با خوشحالی به جنگل برگشتند!

در زمستان پرنده ها به زحمت غذا پیدا می کنند!  تو هم دوست داری یک مشت خرده نان به پرنده بدهی؟

چه کار خوبی!

جای یک کار خوب دیگر خالی است. دوست داری با کار خوب، این خط را پر کُنی؟

......................................................

......................................................

۸۶۲
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، زمین ما،آموزش محیط زیست به کودکان،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید