عکس رهبر جدید

کدام یک دشوارترند؟

 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
کدام یک دشوارترند؟
مقایسه رشته‌های تیمی جذاب دنیا

 شما چه نوع مسابقـه تیمی را ترجیح میدهید؟ مسابقه در زمینی بزرگ که نیاز به دویدن فراوان دارد؟ رقابت در زمینی کوچک که شما را وادار میکند، هر چند ثانیه یک بار، واکنش نشان دهید؟ یا رقابت با استفاده از تجهیزات؟

در این شماره مقایسهای انجام دادهایم، بین رشتههای گوناگون تیمی و زمینهایی که مسابقات در آنها برگزار میشود.

 

فوتبال

زمین فوتبال در رقابتهای بینالمللی بهطور معمول 110 متر طول و 50 متر عرض دارد، البته برای این زمین، حداکثر و حداقلهایی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل طول زمین تا 120 متر و عرض آن تا 90 متر نیز میتواند افزایش یابد. اگر طول زمین تا 90 متر و عرض آن تا 45 متر نیز کاهش پیدا کند، باز هم زمین فوتبال برای برگزاری مسابقه قانونی است.

زمینهای بزرگ مناسب تیمهایی هستند که بازیکنان تکنیکی دارند و بهراحتی میتوانند بازیکنان حریف را بهتنهایی دریبل کرده و از پیش رو بردارند. اما در مقابل، در این زمینها بازیکنان باید بیشتر بدوند و بهطور طبیعی زودتر خسته میشوند.

با توجه به حضور 11 بازیکن در زمین، اگر هر بازیکن بیشتر از 12 کیلومتر در طول بازی بدود، آمار خوبی را از خود به جا گذاشته است. ضمن اینکه طبق قوانین جدید، هر تیم میتواند 5 بازیکن خود را در طول مسابقه تعویض کند.

 

هاکیرویچمن

زمین هاکیرویچمن 4/91 متر طول و 55 متر عرض دارد. در هاکی هم تعداد بازیکنان هر تیم 11 نفر است، اما هم توپ مسابقه کوچکتر است و هم بازیکنان با چوبی که در دست دارند، میتوانند پاسکاری و پرتاب کنند. بههمینخاطر نیاز به دویدن در هاکی روی چمن کمتر از فوتبال است. زمان این رشته هم دو نیمه 35 دقیقهای است، ولی ایجاد موقعیت با توپ کوچک و یک چوب، نیاز به مهارت بیشتری نسبت به فوتبال دارد.

 

بسکتبال

بسکتبال در زمینی به طول 65/28 متر و عرض 15 متر و در چهار بخش (کواتر) 10دقیقهای برگزار میشود، البته 10 دقیقه فعال (با بیرونرفتن توپ از زمین، زمان متوقف میشود). تعویض نفرات هیچ محدودیتی ندارد و شاید به نظر برسد که کار نسبت به سایر رشتههای ورزشی آسانتر است، اما فراموش نکنید که تعداد نفرات هر تیم فقط 5 نفر و بنابراین، محدودیت برای خطا در آن بیشتر از سایر رشتههاست، بهطوری که داشتن 5 خطا در هر بخش بهمعنی دادن پنالتی به حریف است و این کار را دشوار میسازد. محدودیت زمانی در حمل توپ توسط یک بازیکن کار را سختتر هم میکند. بازیکن یا باید توپ را به همتیمیهای خود بدهد یا اینکه بهخاطر حمل توپ بیش از زمان استاندارد، توپ از او گرفته و به تیم مقابل داده میشود.

 

هندبال

در هندبال بازیکنان در زمینی به طول 40 متر و عرض 20 متر رقابت میکنند. هر تیم 7 بازیکن دارد و زمان هر نیمـه مسابقه هم 30 دقیقه است. در هندبال مثل دیگر رقابتهایی که با دست بازی میشود، محدودیتهایی در گامبرداشتن بازیکنان وجود دارد. مثلاً بازیکنان، تنها اجازه دارند سه گام را بدون دریبلکردن بردارند و این گامبرداشتن هم باید در زمانی حداکثر 3ثانیهای انجام شود.

 

فوتسال

زمین فوتسال 38 متر طول و 18 متر عرض دارد. زمین فوتسال کوچک است و این مسئله باعث میشود، مثل تمام رشتههایی که در زمینهای کوچک برگزار میشود، بازیکن بیشتر صاحب توپ شود و در نتیجه زمان کمتری برای استراحت در طول مسابقه پیدا کند. فراموش نکنید که با خروج توپ از زمین، زمان بازی متوقف و دو نیمـه 20دقیقهای اینگونه سپری میشود. به همین دلیل در فوتسال هم خیلی زود بازیکنان خسته میشوند و این امر سبب میشود که در کنار 5 بازیکن حاضر در زمین، 9 بازیکن ذخیره وجود داشته باشند، حتی با اینکه تعویض در فوتسال هیچ محدودیتی ندارد، باز هم در طول یک مسابقه، بازیکنان از نفس میافتند.

 

واترپلو

واترپلو، تنها 4 بخش 8دقیقهای دارد، اما بازیکنان در تمام مسابقه مشغول شناکردن در استخری با ابعاد 30×20 متر هستند و در همان حال باید از دستان خود برای پاسدادن و پرتابکردن هم استفاده کنند، آن هم فقط با یک دست، زیرا هیچ بازیکنی حق ندارد توپ را با دو دست تصاحب کند. هر تیم 7 بازیکن دارد و تعویض هم در مسابقه بدون محدودیت است، اما در عوض تیمها برای مالکیت توپ محدودیت دارند و نمیتوانند بیشتر از 30 ثانیه توپ را در اختیار خود نگه دارند.

۱۳۱
کلیدواژه: رشد جوان، جوان پهلوان
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید