عکس رهبر جدید

مدلی برای ارزیابی مدرسه

  فایلهای مرتبط
مدلی برای ارزیابی مدرسه

نویسندگان: جیمز. آر. سندرز، جری. ال. هورن، ریکا. ای. توماس، دی. مارک. توکت، هویلان یانگ

مترجمان: دکتر حمید رحیمیان، محمد ضیایی مؤید

ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا (8883۴8۴۴-021)

سال نشر: 139۵

 

مدارس را عادت بر این است که هماره دانشآموزان را ارزیابی کنند، اما خود کمتر ارزیابی میشوند. در حالیکه تمام ذینفعان مدارس، اعم از والدین، دانشآموزان، معلمان، مدیران و سیاستگذاران مایلند بدانند اثربخشی مدارس در انجام وظیفه خطیری که بر عهده دارند، به چه میزان است.

مدل نامآشنای سیپ (CIPP)، که موضوع این کتاب است، مدلی است جامع و به محکآزموده که برای ارزیابی مدرسه بهعنوان یک سازمان آموزشی، طراحی شده است. نام این مدل نظاممند، از ترکیب سرواژههای معادل انگلیسی چهارکلمه زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد، حاصل شده است.

این کتاب در سه بخش و تعدادی پیوست تنظیم شده که مواد لازم برای شروع یک ارزیابی را مهیا میکند. بخش اول مروری بر تجارب ارزیابی مدارس است. در بخش دوم مدلی عمومی برای ارزیابی مدرسه ارائه شده و در بخش سوم نحوه استفاده از این مدل تشریح میشود. در فصل پیوستها از سه مرحله ارزیابی شامل طراحی پرسشها، جمعآوری پاسخها و استفاده از نتایج برای اصلاحات، به مورد اول یعنی سوال خوب کدام است، پرداخته میشود.


 

همراهان

 

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه برای شما مدیران و معاونان عزیز منتشر میشود و چه خوب است که شما همکاران محترم با ارسال مقالات، نوشتهها، خاطرات و همچنین مستندسازی تجربههای مدیریتی خود در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایید. به همین منظور و همزمان با ماهنامه شدن مجدد نشریه، فراخوانی را تهیه و از طریق وبگاه مجلههای رشد، گروههای مجازی و صفحه اینستاگرام نشریه اطلاعرسانی کردیم. خوشبختانه مطالب زیادی به ایمیل مجله رسید که پس از بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان نشریه، برخی از آنها انتخاب و در نوبت چاپ قرار گرفت و برخی دیگر به دلایل مختلف مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

ما همچنان منتظر آثار شما هستیم.

 

مقالات و نوشتههای این عزیزان به دست ما رسید:

الهه اسماعیلنژاد، چابهار، سیستانوبلوچستان؛ علیرضا شاه مرادی، طرقبه شاندیز، خراسان رضوی؛ حسین طباطبایی، شهرستان جم، انارستان، بوشهر؛ مهری یوسفی، سیستان و بلوچستان؛ فریده شریفی سالار، زیویه، کردستان؛ ژینا شریفی، سنندج، کردستان؛ یلدا هاشمینژاد، اردبیل؛ پریناز هادی، دیواندره، کردستان؛ ستاره موسوی، اصفهان؛ پروین امیری، تهران؛ ایمان مصلینژاد، جویم، فارس؛ رهاحسین  صادقی، جهرم، فارس؛ زهرا امینیفرد، سرخه، سمنان؛ سمیه بدیحی، خمینی شهر، اصفهان؛ نسا ترابیان، بندرعباس، هرمزگان؛ حمیده زارعی، زهرا مصباح؛ حسین معافی، اراک.

 

همراهان این شماره:

- رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی استان کردستان: توفیق محمدی

- رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوای ابتدایی استان خوزستان: سیدمراد میرسالاری

- رئیس اداره متوسطه اول استان گیلان: دکتر آمنه علیزاده جورکویه

 

مدلی برای ارزیابی مدرسه

۵۶۷
کلیدواژه (keyword): رشد مدیریت مدرسه، معرفی کتاب،مدلی برای ارزیابی مدرسه،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید