عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

رمز و راز رنگرزی

  فایلهای مرتبط
رمز و راز رنگرزی
صد‌ای قل‌قل که از د‌یگ رنگرزی به گوش برسد، یعنی آن کارگاه هنوز سرپاست و روزگار همچنان با آن سر سازگاری د‌ارد. تعد‌اد این کارگاه‌ها کم است، اما همچنان می‌توان تک‌وتوک نمونه‌های آن‌ها را د‌ر راسته بازار شهرهایی پید‌ا کرد که مرکز فرش‌بافی ایران هستند؛ شهرهایی مانند اصفهان، قم، کاشان، تبریز و کرمان.

در و دیوار رنگرزهایی که کلافهای پشمی و ابریشمی را برای تولیدکنندگان فرش رنگ میکنند، دیگر مانند گذشته دودگرفته و سیاه نیست، اما هنوز که هنوز است به همان روش سنتی و آبا و اجدادی مشغول کار هستند. روزگاری که فرش دستباف ایرانی طرفداران بسیاری در ایران و خارج از مرزهای ایران داشت، رنگرزیهای سنتی هم روزگار پرکاری داشتند. اما با سردشدن بازار فرش ایرانی، رنگرزها هم دیگر کمتر زیر دیگهایشان را روشن کردند. این روزها رنگرزیها نه تنها محلی برای رنگکردن کلافهای تولیدکنندگان فرش هستند که بخشی از میراث فرهنگی ما ایرانیها هم به حساب میآیند.

 

شغل خانوادگی

رنگرزی یک کار خانوادگی است. یعنی در این حرفه پسر کار را از پدر میآموخته و پدر رمز و رموز کار و تجربههای خود را به پسرش یاد میداده است. با این روش اسرار کار در خانواده باقی میماند و رنگرزی به حیات خود ادامه میداد. به همین خاطر است که صاحب این رنگرزی در قم، عکس پایهگذارکارگاه را روی دیوار نگه داشته است و روزش را با یاد او شروع میکند. کارگرانی که امروز در این کارگاه کار میکنند، همچنان سر سفرهای مینشینند که او پهن کرده است.

 

سختیهای رنگرزی

این همان «پاتیل» معروف رنگرزی است. اما بر خلاف آنچه میگویند، کار پای پاتیل یا خم رنگرزی آنقدرها هم آسان نیست. رنگرز کلافها را در حالی در دیگ میچرخاند تا به خود رنگ بگیرند، که شعله زیر دیگ روشن است و آب در حال جوشیدن. رنگرزها به این کار «هموار کردن» میگویند. کمردرد از عوارض پای پاتیل ایستادن است، چرا که برای هموار کردن کلاف باید روی پاتیل خم شد. به همین خاطر است که معمولاً جوانترها پای پاتیل میایستند.

 

اسرار کار

رنگرزی پر از رمز و راز است. هر رنگ بر اساس فرمول و ترکیبی مشخص از مواد رنگی ساخته میشود.

رنگرز باید بداند که در چه درجهای رنگ را به آب اضافه کند، یا کلاف را در چه شرایطی به دیگ رنگ بسپارد. او هزار باید و نباید دیگر را به وقت رنگکردن کلاف رعایت میکند تا کلافها همان رنگی شوند که باید. رمز و رموز رنگرزی همین فرمولهای ساخت رنگها و ریزهکاریهایی است که نتیجه کار و رنگ نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد.

 

کلافها زیر آفتاب

حتی خشککردن کلافهای رنگی هم پر از ریزهکاری است. از جمله اینکه کلافها باید بهمرور و رشتههای زیر و رو همزمان خشک شوند تا رنگشان یکدست شود. کلافهای رنگی ابتدا به خشککن سپرده میشوند تا آب آنها گرفته شود. سپس برای مدتی در سایه قرار میگیرند تا زیر و روی کلافها به یک نسبت خشک شود. کلافهای قرار گرفته روی تیر چوبی، بارها چرخانده میشوند تا آب و رنگ به یک طرف نروند و کلاف دو رنگ نشود. رنگرزها معمولاً کلافهایشان را پس از خشکشدن در سایه، روی بام بازار میبرند تا آفتاب وظیفهاش را انجام دهد.

 

شیمیایی یا طبیعی   

رنگهای گیاهی باعث دوام رنگ کلاف میشوند و پشم ابریشم رنگشده با آنها به مرور زمان درخشانتر و جذابتر میشود. اما رنگهای شیمیایی ارزان و کمدوام هستند. پوست گردو، روناس، اسپرک، برگ انگور، نیل و پوست انار از جمله مواد رنگی گیاهی هستند که برای رنگرزی به پاتیل رنگرزان ریخته میشوند.

۸۸۰
کلیدواژه (keyword): رشد نوجوان، مشاغل اجدادی،نگرزی،فرش بافی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید