عکس رهبر جدید

روی خط پایداری

 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  فایلهای مرتبط
روی خط پایداری

سال دوم: شهریور 60 تا شهریور 61

شهریور:

- فرار مسعود رجوی و ابوالحسن بنیصدر با لباس مبدل زنانه از کشور و اقامت در فرانسه

................................................

8 شهریور:

- رئیسجمهور جدید، رجایی به همراه دکتر باهنر در انفجار دفتر نخستوزیری، شهید شدند.

................................................

20 شهریور:

- محسن رضایی فرمانده کل سپاه شد.

................................................

5 مهر:

- محاصره آبادان شکسته شد.

................................................

7 مهر:

- هواپیمای فرماندهان ایرانی سقوط کرد و چند تن از فرماندهان ارشد ارتش و سپاه شهید شدند.

................................................

10 مهر:

- حجتالاسلام والمسلمین سید علی حسینی خامنهای، با رأی مردم به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

................................................

9 آذر:

- شهر بستان آزاد شد.

................................................

10 بهمن:

- نیروهای ضد انقلاب به آمل حمله کردند و بخشی از شهر را گرفتند اما درگیری دو سه روز بیشتر ادامه نیافت و با کمک نیروهای مردمی سرکوب شد.

................................................

17 بهمن:

- حمله ارتش بعث عراق برای گرفتن چزابه به شکست  انجامید.

................................................

28 و 29 اسفند:

- حمله ارتش بعث عراق به دو قرارگاه از چهار قرارگاه ایران در غرب کرخه

................................................

7 فروردین:

- موفقیت در عملیات فتحالمبین و کیلومترها عقبنشینی ارتش  بعث عراق از شهر خوزستان

................................................

فروردین:

- سوریه در حمایت از ایران خط لوله صادرات نفت عراق را بست.

- آمریکا نام حزب بعث عراق را از لیست کشورهای حامی تروریست حذف کرد تا زمینه کمکهای بیشتری فراهم شود.

................................................

10 اردیبهشت:

- آغاز عملیات بیتالمقدس برای آزادسازی خرمشهر

................................................

3 خرداد:

- خرمشهر آزاد شد و ایرانیها جشن ملی برپا کردند.

................................................

23 تیر:

- آغاز عملیات رمضان که به اهداف پیشبینی شده، منجر نشد.

۱۶۵
کلیدواژه: رشد جوان، سرای امید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید