عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی

  فایلهای مرتبط
مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی

معرفی ابزار سنجش معتبر و ارائه معتبر و ارائه مدل

نویسندگان: دکتر حیدر تورانی، دکتر اعظم ملایینژاد، دکتر شهره حسینپور

ناشر: انتشارات مدرسه (8880032۴-021)

سال نشر: 1۴00

 

تربیت و همه مؤلفههای آن، از جمله مدیریت و رهبری، که مهمترین زمینه تحقق «حیات طیبه» اند، باید بر اساس معیارهای دینی استخراجشده از آیات قرآن کریم و سنت رسول گرامی (صلواتالله علیه) و سیره ائمه اطهار (علیهمالسلام) شناسایی و ارائه شود تا به مثابه اصول تربیتی، برای تحقق غایت تربیت، به همه کارگزاران تعلیموتربیت کمک کند.

این کتاب حاصل یک مطالعه پژوهشی کیفی است. مؤلفان، ضمن بهرهمندی از علوم جدید مدیریت، مفاهیم مدیریت اسلامی را از بطن متون و مفاهیم دینی و قرآنی، تجربههای موفق و آرا و اندیشههای متخصصان و مدیران مسلمان، با دغدغهها و آرمانهای دینی و اعتقادی آنان و نیز سایر نوشتارهای مرتبط موجود، استخراج و تدوین کردهاند. همچنین، با استنباط از منابع علمی مدیریت و مطالعات انجامشده، «مدل مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی» را همراه با ابزارهای سنجش پیشنهاد کردهاند.

کتاب در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول آن مفهومشناسی مدیریت در آموزشوپرورش، به ویژه مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی، است و با نگاهی گذرا بر نظریههای مدیریت آموزشی تدوین شده است. فصل دوم کتاب به جستارهای پژوهشهای داخلی و خارجی اختصاص دارد. در فصل سوم ابزار معتبر سنجش مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی ارائه شده است و در فصل چهارم درباره مدل مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی بحث و بررسی شده است.

مطالعه این کتاب به همه مدیران مدرسهها و مدیران سایر سطوح در آموزشوپرورش توصیه میشود.


 

همراهان

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه برای شما مدیران و معاونان عزیز منتشر میشود و چه خوب است که شما همکاران محترم با ارسال مقالات، نوشتهها، خاطرات و همچنین مستندسازی تجربههای مدیریتی خود در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایید. به همین منظور و همزمان با ماهنامه شدن مجدد نشریه، فراخوانی را تهیه و از طریق وبگاه مجلههای رشد، گروههای مجازی و صفحه اینستاگرام نشریه اطلاعرسانی کردیم. خوشبختانه مطالب زیادی به ایمیل مجله رسید که پس بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان نشریه، برخی از آنها انتخاب و در نوبت چاپ قرار گرفت و برخی دیگر به دلایل مختلف مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

ما همچنان منتظر آثار شما هستیم.

 

مقالات و نوشتههای این عزیزان به دست ما رسید:

بهزاد عثمانی، سقز، کردستان؛ انسیه کاویانی، مانه و سملقان، شهر قاضی، خراسان شمالی؛ مریم جمالی، فلاورجان، اصفهان؛ صادق بلوچ، چابهار، سیستان و بلوچستان؛ مهران احمدی، کامیاران، کردستان؛ پروانه احمدی، رباط کریم، تهران؛ زهرا مشیرپناهی، سنندج، کردستان؛ علی رهایی، شهرضا، اصفهان؛ علی طالشی رستمی، سرخه، سمنان؛ فاطمه ظریف پور، لارستان، فارس؛ مهدیه فدائی، رباط کریم، تهران؛ رضا شیبانیفر، بروجرد، لرستان؛ مریم لطفی، پریسا لطفی، ابهر، زنجان؛ محمدرضاشهبازی، فارس؛ محمّد احمدوند، ملایر، همدان؛ فرزانه قنبری، مشگینشهر، اردبیل، محسن تاتاری، بابلسر، مازندران؛ مصطفی قلندری، سیریک، هرمزگان؛ صدیقه فخار یزدی، مریم ایماندار، شیراز؛ مصیّب خلخالی، خرّمدره، زنجان.

 

همراهان این شماره:

- رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و تحلیل محتوای متوسطه استان سمنان: محمد محسنی معلم کلایی

- رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و تحلیل محتوای متوسطه استان چهارمحال و بختیاری: سیدشهاب فاطمی

- رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوای ابتدایی استان آذربایجان غربی: یوسف فرمانی

 

معرفی کتاب: مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی

۷۸۱
کلیدواژه (keyword): رشد مدیریت مدرسه، معرفی کتاب
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید