عکس رهبر جدید

کی آب را خورده؟

  فایلهای مرتبط
کی آب را خورده؟

ماهک از پشت پنجره، حیاط را نگاه کرد.

سروصدای گنجشک شنید. از توی حیاط نبود، از توی دفترش بود. با تعجّب گفت: «من که هنوز چیزی نکشیده‌ام!»

یک‌دفعه گنجشک آمد و گفت: «جیک‌جیک‌جیک... آب را کی خورده؟»

ماهک دوید پیش گنجشک و دید حوضِ پُر از آب، خالی شده است.

ماهک با صدای بلند گفت: «آهای! کی آب را خورده؟»

خروس بدو بدو آمد و گفت: «قوقولی قوقو! من که نخوردم.»

گربه آمد. بَرّه آمد.گاو آمد. مرغ و جوجه هایش آمدند. سروصدا بلند شد: «میومیو... بع‌بع... ماع‌ماع... قدقد... جیک‌جیک‌جیک...»

ماهک پرسید: «کی آب را خورده؟»

گربه گفت: «من که نخوردم.»

برّه گفت: «من هم که نخوردم.»

گاو گفت: «من هم همین طور.»

مرغ و جوجه ها هم گفتند: «ما هم که نخوردیم.»

ماهک دور حوض چرخید و نگاه کرد. یک‌دفعه خندید و گفت: «فهمیدم. آب خودش رفته!»

چشم همه از تعجب گِرد شد! با هم گفتند: «آب رفته؟ چه طوری؟»

ماهک کنار حوض را نشان داد و گفت: «حوض از اینجا تَرَک خورده و آبش رفته.»

ماهک تُندی حوض را درست کرد و بقیه دویدند و از رودخانه آب آوردند، حوض را پر از آب کردند و همه مشغول خوردن آب شدند.

ماهک خوشحال بود که حیوانات آب دارند و تشنه نمی مانند.

 

۱۲۵۳
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، زمین ما،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید