عکس رهبر جدید

کی آب را خورده؟

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
  فایلهای مرتبط
کی آب را خورده؟

ماهک از پشت پنجره، حیاط را نگاه کرد.

سروصدای گنجشک شنید. از توی حیاط نبود، از توی دفترش بود. با تعجّب گفت: «من که هنوز چیزی نکشیده‌ام!»

یک‌دفعه گنجشک آمد و گفت: «جیک‌جیک‌جیک... آب را کی خورده؟»

ماهک دوید پیش گنجشک و دید حوضِ پُر از آب، خالی شده است.

ماهک با صدای بلند گفت: «آهای! کی آب را خورده؟»

خروس بدو بدو آمد و گفت: «قوقولی قوقو! من که نخوردم.»

گربه آمد. بَرّه آمد.گاو آمد. مرغ و جوجه هایش آمدند. سروصدا بلند شد: «میومیو... بع‌بع... ماع‌ماع... قدقد... جیک‌جیک‌جیک...»

ماهک پرسید: «کی آب را خورده؟»

گربه گفت: «من که نخوردم.»

برّه گفت: «من هم که نخوردم.»

گاو گفت: «من هم همین طور.»

مرغ و جوجه ها هم گفتند: «ما هم که نخوردیم.»

ماهک دور حوض چرخید و نگاه کرد. یک‌دفعه خندید و گفت: «فهمیدم. آب خودش رفته!»

چشم همه از تعجب گِرد شد! با هم گفتند: «آب رفته؟ چه طوری؟»

ماهک کنار حوض را نشان داد و گفت: «حوض از اینجا تَرَک خورده و آبش رفته.»

ماهک تُندی حوض را درست کرد و بقیه دویدند و از رودخانه آب آوردند، حوض را پر از آب کردند و همه مشغول خوردن آب شدند.

ماهک خوشحال بود که حیوانات آب دارند و تشنه نمی مانند.

 

۲۶۶
کلیدواژه: رشد کودک، زمین ما،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید