عکس رهبر جدید

فیلم ساز بساز

 ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
  فایلهای مرتبط
فیلم ساز بساز

یک سؤال مهم.

اگر قرار باشد فقط و فقط یک هنر یا توانمندی به دانشآموزمان یاد بدهیم، آن توانایی چه باید باشد؟!

در این سالها، به نظر نگارنده، مهمترین قابلیت هر دانشآموز خلاق و اثرگذار، توانمندی او در تبدیل دانش و بینش خود به محصول رسانهای است. اگر شاگردان ما بتوانند به ابزارهای رسانهای، بهخصوص تولید انواع محصولات رسانهای و بهویژه ساخت فیلم، از هر نوع، دست پیدا کنند، خواهند توانست با رساترین وسیله، آنچه را آموختهاند، به دیگران و جامعه منتقل کنند. به عبارت دیگر، قدرت نفوذ محصول کار تربیتی آموزشکاران به مراتب بیشتر میشود و دانشآموزان ما افراد مؤثرتری خواهند بود. برای شروع حرکت به سمت این اتفاق خجسته، چند پیشنهاد «ساده» مدرسهای، خدمت تیمهای پرتلاش مدرسههای خوب تقدیم میشود:

1. آموزش درست و نقادانه فیلم دیدن. دانشآموز لازم است علاوه بر تکنیکهای فیلمسازی، انواع شیوههای انتقال پیام را نیز بشناسد. بهترین روش برای این اقدام، مشاهده دستهجمعی فیلم در کنار مربیان و منتقدان کارآزموده است.

 

2. آموزش ساخت فیلمها و نماهنگهای کوتاه با نرمافزارهای گوشی همراه. در اولین اقدام، دانشآموزان میتوانند در تجربههای ابتدایی خلق اثر رسانهای، لذت تولید یک محصول را بچشند و صدالبته میتوانند در ادامه مسیر، با صرف کمی هزینه، وارد عرصه تولید محصول شوند.

 

3. ایجاد امکان ارائه تکالیف و پروژههای دانشآموزی بهصورت فیلم برای کلاسهای درس.

 

4. برگزاری مسابقات ساخت فیلم و نماهنگ در سطح دانشآموزان مدرسهها.

۵۹۳
کلیدواژه: رشد مدرسه فردا، یادداشت سردبیر،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید