عکس رهبر جدید

جوان و بحران هویت

جوان و بحران هویت

نویسنده: دکتر محمدرضا شرفی

ناشر: سروش (8-883۴۵0۶3-021)

 

دکتر محمدرضا شرفی کارشناسی خود را در رشته فیزیک در سال 13٥٤ از دانشگاه شریف دریافت میکند. اما نظر به علاقه در حوزه تعلیموتربیت دکترای خود را در این زمینه درسال 137٥ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت میکند.

ایشان در طی این سالها ضمن تدریس در دانشگاه، دهها کتاب و مقاله تأالیف کرده است.

این استاد فرهیخته در بهمن سال 1399 در اثر کرونا به رحمت خدا رفت. لذا نظر به خدمات برجسته ایشان در حوزه تعلیموتربیت، یکی از کتابهای ایشان را با عنوان «جوان و بحران هویت» معرفی مینماییم تا با مطالعه و بهرهگیری از آن یاد او را زنده نگه داریم.

۸۰۰
کلیدواژه (keyword): رشد معلم، معرفی کتاب،جوان و بحران هویت
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید