عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

تحول در نظام توانمندسازی معلمان

  فایلهای مرتبط
تحول در نظام توانمندسازی معلمان

مدرسه کانون تربیت است و معلمان و مربیان، با راهبری مدیران مدرسهها، عاملان تربیت و یادگیری دانشآموزان هستند. به عبارت دیگر، مأموریت نظام آموزشوپرورش در مدرسه تحقق پیدا میکند. لذا معلمان انتظار دارند:

• به صلاحیت تخصصی، عمومی و حرفهای معلمان شود. اعتماد شود.

زمینه اجرای کامل برنامه ویژه مدرسه (بوم) فراهم شود تا معلمان در برنامهریزی درسی در سطح مدرسه نقشآفرین باشند.

نظام آموزش و توانمندسازی معلمان طراحی و اجرایی شود.

نظام سنجش و ارزیابی صلاحیتهای حرفهای معلمان، براساس شایستگیهای مورد انتظار مفاد اسناد تحولی، تدوین و اجرا شوند.

نظام مشارکت معلمان در طراحی و تدوین برنامههای درسی طراحی و اجرایی شوند.

میزان تحقق اهداف دورههای تحصیلی بهطور دقیق انجام سنجیده شود و بازخورد آن برای معلمان منعکس گردد.

به عبارت دیگر تحول در مدرسه توسط معلمان نیازمند اصلاح نظام آموزش، نظارت و ارزشیابی معلمان میباشد.

 

۱۶۲۳
کلیدواژه (keyword): رشد معلم، یادداشت سردبیر،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید