عکس رهبر جدید

کی درخت‌ها را دوست دارد؟

  فایلهای مرتبط
کی درخت‌ها را دوست دارد؟

ماهک دفتر نقّاشی‌اش را نگاه کرد و گفت: «حالا چی بکشم؟»

خودش را کشید. یک برّه هم کشید.

یک‌دفعه سرو‌صدای مرغ و خروس و گاو و گوسفند بلند شد. ماهک دوید، برّه هم به دنبالش.

توی مزرعه یک روباه آمده بود. عصبانی بود. روباه داد کشید: «حالا که از دستم فرار می کنید، می خواهم توی علف ها و بالای درخت ها آتش روشن کنم. می خواهم همه‌جا را بیابان کنم.»

ماهک جلو رفت و با اَخم گفت: «نه‌خیر هم!»

روباه دُمش را این‌طرف تکان داد و گفت: «تو کی هستی؟»

ماهک محکم تر گفت: «من دوست همه هستم.»

همه سرشان را تکان دادند، یعنی: درسته! درسته!

روباه دُمش را آن‌طرف تکان داد و گفت: «من می خواهم سبزه نباشد. درخت نباشد. همه‌جا بیابان باشد! زود برو کنار!»

ماهک عصبانی شد و گفت: «نه‌خیر هم!»

ماهک همه را جمع کرد و آهسته گفت: «ما مرغ و خروس می خواهیم. سبزه و درخت می خواهیم.»

همه سرشان را تکان دادند. یعنی: درسته! درسته!

ماهک یک، دو، سه گفت. همه با هم به روباه حمله کردند. روباه ترسید و فرار کرد.

ماهک خندید و گفت: «پس روباه کو؟»

همه سر تکان دادند. یعنی: نیست! نیست!

ماهک با خوشحالی گفت: «آهای درخت ها! ما دوستتان داریم!»

 

۱۱۶۶
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، زمین ما،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید