گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

راحله درزی  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  فایلهای مرتبط
گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

نام فارسی: بومادران کوهستانی

نام علمی:  Achillea vermicularis Trin.

نام تیره:  Asteraceae

گیاهی علفی به ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتیمتر با برگهای پر از بریدگی، معطر و پوشیده از کرکهای کوتاه و گل آذینهای کپهای تجمع یافته در دیهیم است . این گیاه در اغلب  نواحی استپی و دامنههای کوهستانی ایران رویش دارد.

 

  

 

 

 

 

گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

نام فارسی: پیچک صحرایی

نام علمی:  Convolvulus arvensis L.

نام تیره:  Convolvulaceae

گیاهی علفی با ساقه پیچنده و رونده به طول تا دومتر که در اغلب نقاط کشور میروید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

نام فارسی: گل ماهور، علف خرگوش

نام علمی: .Verbascum thapsus L

نام تیره:  Scrophulariaceae

گیاهی علفی به ارتفاع تا ۲ متر با ساقه ضخیم و کرکهای پنبهای  که در اغلب نقاط کوهستانی و سردسیر کشور میروید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

نام فارسی: گون

نام علمی:  Astragalus submitis Boiss. & Hohen

نام تیره:  Fabaceae

گیاهی بوتهای تقریباً بدون ساقه به ارتفاع تا 50 سانتیمتر با شاخههای متراکم خاردار، برگهای مرکب شانهای زوج و دارای گل آذین خوشهای متراکم و پرگل است. کاسه گلها در ابتدای تشکیل گل، لولهای و سپس اطراف میوه به شکل متورم و بادکنکی است. این گیاه در ارتفاعات البرز پراکنش دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

نام فارسی: بومادران هزاربرگ

نام علمی:  Achillea millefolium L.

نام تیره:  Asteraceae

گیاهی علفی و یکساله کرکدار و دارای ساقه و شاخههای راست به ارتفاع تا یک متر با گل آذینهای دیهیم مرکب که در مناطق رویشی خزری و ایران و تورانی یافت میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

 نام فارسی: گونواش، خونگون

نام علمی:  Pilostyles  haussknechtii Boiss

نام تیره: Apodanthaceae

این گیاه به عنوان انگل حقیقی ساقه برخی گونههای گون (Astragalus spp) به شمار میرود و در نواحی غربی ایران و شیبهای جنوبی البرز تا حوالی تهران پراکنش دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

نام فارسی: میخک شرقی

نام علمی:  Dianthus orientalis Adams

نام تیره: Caryophyllaceae

گیاهی دستهای با بن چوبی به ارتفاع تا 40 سانتیمتر که در اغلب نقاط کوهستانی کشور میروید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی، شمیرانات و رودبار قصران

نام فارسی: گل راعی

نام علمی:  Hypericum perforatum L.

نام تیره:  Hypericaceae

گیاهی علفی منشعب به ارتفاع تا ۱۱۰ سانتیمتر که در اغلب نقاط مرطوب، کوهستانی و حاشیه ی نهرها میروید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶۱
کلیدواژه: رشد آموزش زیست شناسی، تنوع زیستی، ارتفاعات البرز،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید