عکس رهبر جدید

برای رسم خط موازی با یک خط رسم حداقل چند دایره لازم است؟

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  فایلهای مرتبط
برای رسم خط موازی با یک خط رسم حداقل چند دایره لازم است؟

میدانیم که در هندسه اقلیدسی، از نقطه A خارج خط d، یک و تنها یک خط به موازات خط d میتوان رسم کرد. برای رسم چنین خطی، در کتابهای درسی با استفاده از ابزار اقلیدسی (پرگار و خطکش غیرمدرج) روشهای متفاوتی بیان میشوند؛ از جمله:

 

برای رسم خط موازی با یک خط رسم حداقل چند دایره لازم است؟

 

 

 

 

برای رسم خط موازی با یک خط رسم حداقل چند دایره لازم است؟

 

 

 

 

 

 

برای رسم خط موازی با یک خط رسم حداقل چند دایره لازم است؟

 

 

 

 

 

برای رسم خط موازی با یک خط رسم حداقل چند دایره لازم است؟

 

 

۴۱۶۴
کلیدواژه: رشد برهان ریاضی دوره دوم متوسطه، آموزشی، خط موازی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید