عکس رهبر جدید

روز روان‌شناس و مشاور

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  فایلهای مرتبط
روز روان‌شناس و مشاور

روز جهانی روانشناسی هر سال از سوی سازمان ملل در ماه آوریل برگزار می‌‌شود و البته عموماً این بزرگداشت در روزهای مختلف ماه آوریل که مصادف با اردیبهشت است برگزار میگردد. و این مراسم در کشورهای مختلف نیز انجام میگیرد و عموماً در ایران عدهای فکر میکنند روز 28 آوریل مصادف با 9 اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور است در حالی که  در مجامع بینالمللی این روز بهعنوان روز جهانی روانشناسی شناخته میشود.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی که زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی فعالیت میکند و مسئولیت انتخاب نام برای مناسبتهای مختلف را دارد در سال 1395 طی بیانیهای اعلام کرد برگزاری هر گونه مراسم و فعالیتی در 9 اردیبهشت بهعنوان روز «روانشناس و مشاور» وجاهت قانونی ندارد چرا که این روز هنوز در این دبیرخانه به تصویب نرسیده است. ولی روز 9 اردیبهشت از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت میکند بهعنوان روز روانشناسی و مشاوره شناخته میشود و برنامههایی نیز هر سال برگزار میشود دلیل انتخاب روز 9 اردیبهشت به این نام از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصویب قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در 9 اردیبهشت است. اما از طرفی باید بدانیم اینکه بعضیها فکر میکنند روز 9 اردیبهشت مصادف با 28 آوریل روز جهانی روانشناس و مشاور است این امر به نظر میرسد صحیح نیست زیرا دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی آن را تصویب نکرده است.

جا دارد دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برای تصویب روز روانشناس و مشاور با رایزنی دستگاههای مختلف اقدام لازم را به عمل آورد تا این اشتباه گرفتن بین روز روانشناسی و روز روانشناس و مشاوره حل گردد. و شاید مناسب باشد همان روز تصویب و ایجاد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ایران همان روز روانشناس و مشاور باشد.

۶۲۳
کلیدواژه: روز روان‌ شناس و مشاور,رشد مشاور مدرسه,
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید