یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۲۲

سالی سرشار از شادی و خبرهای خوش برایتان آرزو دارم

دکتر فرخنده مفیدی  ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
  فایلهای مرتبط
سالی سرشار از شادی و خبرهای خوش برایتان آرزو دارم
قدردان زحمت ها و تلاش ها و شاکر نقدهای ارزنده هستیم

سلام به کارگزاران تربیت کودکان در دوره پربار و تأثیرگذار پیش از دبستان؛ سال نو مبارک. در سالی که گذشت، فصلنامه رشد آموزش پیشدبستانی در راستای هدفها و سیاستهای راهبردی توانست به موفقیتهای چشمگیری دست یابد. ارزیابی از این مجله علمی و تحلیلی و اطلاعرسانی که برای مربیان، والدین، مدرسان و دانشجویان و کارشناسان تهیه و تنظیم میشود، نشان داد که مخاطبان خود را در زمینههای دانشبخشی، بهپویی و آموزش و استرسزدایی درباره کودکان از رضایت و خشنودی ثمربخشی برخوردار کرده است. مقالهها و یادداشتهای سردبیری با توجه به تقاضا و نیاز و نیز مصوبات جلسات هیئت تحریریه، با بحثهای اجتماعی، آموزشی، خانوادگی و جهانی آمیخته گردیده و همراه با بازخورد نسبت به محتوای آنها، راهنمای خوبی برای ادامه تحلیل مسائل آموزشی و خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی در آینده است.

مقالههای ارزندهای که از صاحبنظران دانشگاهی، مربیان باتجربه و کارشناسان آگاه به دست ما رسید، در ارتقای سطح آگاهی مخاطبان این مجله 64 صفحهای بسیار تأثیرگذار بوده است. طراحیهای جالب و عکسهای معنیدار و یاریدهنده در کنار متنها و نوشتهها توانست خوانندگان را راضی نگه دارد که بهعنوان سردبیر، از خدمات کلیه عزیزان به ویژه آقای ایمان اوجیان، طراح گرافیک و همکارانشان قدردانی و تشکر میکنم.

جلسات و نشستهای علمی که به همراه اعضای هیئت تحریریه و نیز میهمانان گرانقدر برگزار شد، زمینه بحثهای مفید و بررسی درباره مطالب و نیازهای مخاطبان و رفع کاستیها را فراهم آورد. مایلم از همه این همکاران و میهمانان گرانقدر و نیز مدیر داخلی مجله، خانم الهام الیکایی، به خاطر همراهیهای بیدریغشان سپاسگزاری کنم.

در بخش معرفی کتب نو و سایتهای اطلاعاتی، همراهان علاقهمند مجله توانستند کتابهای با ارزشی را به خوانندگان معرفی کنند که در بهروزرسانی و ایجاد چالشهای ذهنی مخاطبان سهم بسزایی داشته است.

با امید به اینکه در بهار و سال نو، و در بازبینی اعمال، گفتار و رفتارمان با کودکان مثبتنگری را پیشه کنیم و در احقاق حق کودکان کوشاتر باشیم. همچنین بتوانیم مؤلفههای شادیبخشی چون مهربانی، همدردی، کار گروهی، تشویق به خلاقیت، نظرخواهی و احترام و رعایت انصاف و عدالت و رفع تبعیض و تفاوتها را افزایش دهیم و برای ایجاد محیطهایی سرشار از ذوق و شوق و نشاط و دوری از زور و اجبار و قلدری هرچه بیشتر تلاش کنیم. باشد که بتوانیم مفهوم و هدف زندگی با دیگران، به همراه دیگران و تفکر درباره خود و محیط پیرامون و جهان را در کودکان از سالهای پایه تقویت کنیم.

از همه مربیان، مدیران و کارشناسان و تلاشگران حوزه کار با کودک برای زحمتها و تلاشهای بیدریغشان در جهت پرورش کودکان و روحیهبخشی به خانوادههای آنان تشکر و قدردانی میکنم.

امیدوارم در سال نو نیز با ارائه پیشنهادها و کارهای ارزنده خود ما را در امر اطلاعرسانی و انتقال دانش به جامعه علمی و ارتقای سطح دانایی درباره کودکان، جامعه و خانوادهها یاریرسان باشند.

سالی خوش، سرشار از نشاط و شادمانی و لذت از ارتباط با دیگران و کاهش غمها و رنجها را برای همه مخاطبان مجله و علاقهمندان به کودک آرزومندم.

 

۶۰۹
کلیدواژه: یادداشت سردبیر
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید