عکس رهبر جدید

آیا طبیعت می تواند کارگاهی آموزشی باشد: ارتباط هنر محیطی یا هنر زمین با آموزش

 ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
  فایلهای مرتبط

هنر طبیعی بهترین واژه برای توصیف هنر محیطی یا هنر زمین است. این هنر، زمین، محیط و هر آنچه را در اطراف ماست، شامل میشود. در دهه 1960، تعدادی از هنرمندان که به هنر آن دوره نگاهی نقادانه داشتند، تلاش کردند اصول جدیدی را در هنر وارد کنند. طبیعت بهعنوان موضوعی مطرح شد که باید دوباره و دوباره به آن نگاه شود. طبیعت فرصتهای زیادی برای کنجکاوی و کشف دارد و هنر میتواند فرصتهایی برای دیدن دوباره طبیعت ایجاد کند. در این موقعیت، هنر به ارزش طبیعت پرداخت و زندگی طبیعی را بیش از پیش به مخاطبان ارائه کرد. به این ترتیب، آثار هنری شکل تازهای به خود گرفتند و در طبیعت و در موقعیتها و فصول مختلف در معرض دید عموم قرار داده شدند. عکاسی از آثار، امکانی برای ماندگار شدن هنر در محیط شد. بسیاری از کارهای هنرمندان طبیعت بر این واقعیت تأکید دارند که طبیعت در حال تخریب و نابودی است. ما در برابر آن مسئولیم و برای حفظ آن باید کاری انجام دهیم.

طبیعت برای دانشآموزان بستری برای کنجکاوی، کشف و یادگیری است. چوب، سنگ، خاک، شاخه، دانه، گیاه و درخت الهامبخشاند. معلمان در تمامی زمینهها میتوانند بسیاری از مفاهیم علوم و ریاضی و ادبیات و ارزشها مانند حرکت، الگوها، طبقهبندی، شباهت و تفاوتها، تکرار، تقارن، تنوع، حواس، دوستی و احترام به طبیعت را به شکل هنر در محیط طبیعی با دانشآموزان تجربه کنند. هنرِ محیطی فرصتی برای سرگرمشدن و پرورش خلاقیت است. در هر فضایی مانند کوه یا دریا، در جنگل، در سفر، در پیادهروی در پارک یا در حیاط خانه و در مدرسه و در هر فصلی میتوان به هنر محیطی پرداخت.

وقتی دانشآموزان با مواد طبیعی کار میکنند، حواس خود را برای کشف آنها بهکار میگیرند و از تخیل خود برای ساخت یک شکل استفاده میکنند. تنوع شکل و رنگ و اندازهها به پرورش قدرت تخیل دانشآموز کمک میکند. هوای تازه و آزاد مغز را برای یادگیری آماده میسازد... اجرای هنر در محیط به کودکان کمک میکند که به خود نیز توجه کنند و احساساتشان را بیان نمایند. در عین حال، فرصت فوقالعادهای برای تحریک ذهنشان فراهم میکند.

همراه با دانشآموزان، فضایی برای پیادهروی انتخاب کنید. گشتی در محوطه بزنید. هرکس میتواند یک دفتر و مداد با خود همراه داشته باشد. چه چیزهایی توجه شما را جلب میکند؟ از گردش در طبیعت چه ایدههایی میتوانید به دست آورید؟ آیا به فصل یا ماده خاصی علاقه دارید؟ به پاسخهایتان فکر کنید و بنویسید. هر فصلی در طبیعت ویژگیهای خود را دارد؛ در بهار همهجا پر از گیاههای سبز و تازه است. در تابستان میوههای متنوعی وجود دارد. در پاییز طبیعت پر از رنگ است. در زمستان هم برف و یخ فرصتهای تازهای برای خلق هنر در مخاطب ایجاد میکنند.

پس بیایید با هم شروع کنیم و در محیط اطرافمان به هنر بپردازیم. پروژههایی مشترک برای دانشآموز و خانواده متناسب با محیطی که در اطرافتان است، طراحی و برنامهریزی کنید.

 

 قدم اول: کشف

هنر محیطی چیزی جز کشف طبیعت نیست؛ کشف مکانهای جذاب، عناصر طبیعی، مهارتهای خلاقانه فردی و مفاهیم. هنرمندان محیطی تلاش میکنند با استفاده از چیزهایی که در طبیعت پیدا میکنند، درباره طبیعت بیشتر یاد بگیرند. این مسئله مهم است اما چیزی که بیش از این اهمیت دارد، بودن در طبیعت، کشف طبیعت و لذت بردن از آن است. به تخیلات خود اجازه دهید آزادانه جاری شوند. در اطراف گشتی بزنید و کشف کنید. چیزهای پنهان را پیدا کنید، مکانهای جادویی را بیابید و به دنبال موجودات خیلی کوچک در زیر سنگها یا تنه درختان بگردید.

 

 قدم دوم: جمعآوری مواد

قدم بعدی، جمعآوری مواد است. اگر در کنار ساحل هستید، میتوانید ماسه، صدف، گیاههای آبزی و... را پیدا کنید. اگر در جنگل هستید، میتوانید انواع برگها، میوه درختان، شاخهها، دانهها و... را جمعآوری کنید و به رنگهای محیط، جنس مواد، شکلها و ... نگاه کنید.

 

 قدم سوم: مکان و فضا

زمانی که به جمعآوری مواد مشغول بودهاید، حتماً فضاهای جالبی نظر شما را جلب کرده است. در ساحل ممکن است حوضچههای کوچک یا صخرهها یا ساحلهای ماسهای پیدا کنید. در جنگل ممکن است یک درخت خیلی کهنسال یا یک تنه درخت که روی زمین افتاده و یا یک سوراخ بزرگ پیدا کنید. حالا میتوانید یکی از مکانها یا فضاهایی را که برایتان جذاب است، انتخاب کنید و مشغول ساختن یک حجم شوید.

 

 قدم چهارم: موضوع کار

به مواد و فضایی برای ساخت اشاره کردیم؛ حالا با این پرسش روبهرو میشوید: چه میخواهید بسازید؟

طرحهای زیادی برای ساخت وجود دارد. میتوانید بار دیگر به چیزهایی که پیدا کردهاید، نگاه کنید و با توجه به شکل و رنگ آنها، چیزی را که میخواهید بسازید، انتخاب کنید. آزادانه فکر و خیالپردازی کنید و هر چیزی را که احساس میکنید دوست دارید، بسازید.

 

قدم پنجم: روند اجرا

میتوانید بهصورت گروهی کار کنید. یکی از دانشآموزان میتواند روی زمین دراز بکشد و بقیه با استفاده از شاخههای کوچک یا برگ دور بدن او را روی زمین مشخص کنند.

ممکن است مجموعهای از برگ یا سنگ به رنگهای گوناگون پیدا کرده باشید. میتوانید طیف رنگی مواد را روی زمین کنار هم قرار دهید. به این ترتیب، همه رنگهایی را که در آن فضا وجود دارد، به بقیه نشان خواهید داد. هیچ محدودیتی برای ساخت وجود ندارد و شما میتوانید در مورد اینکه چطور میخواهید یک هنر محیطی انجام دهید، آزادانه تصمیم بگیرید.

زمانی که کارتان را تمام کردید، حتماً از آن عکس بگیرید و عکس کارهایتان را به بقیه نشان بدهید. بسیاری از هنرمندان برای حفظ آثار خود از عکاسی استفاده میکنند. درباره تجربهتان بنویسید.

طبیعت کارگاهی است که میتوان هر روز یادگیری متفاوتی را در آن با دانشآموزان تجربه کرد.

۱۸۶۶
کلیدواژه: هنر محیطی،هنر زمین،آموزش،طبیعت،
Loading
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید