عکس رهبر جدید

یادگیری با چارت و نمودار

 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
یادگیری با چارت و نمودار
مروری بر یک تجربه در تدریس علوم اجتماعی

اشاره

حجم زیاد و سنگینی مطالب کتاب علوم اجتماعی، در مقایسه با زمان اختصاص داده شده به این درس، یعنی 5/1 ساعت در هفته، افراد و گروههای مرتبط را بر آن داشته است تا در جهت تسهیل تدریس و تفهیم مطالب این درس اقداماتی انجام دهند. از آن جمله است انتشار انواع کتابهای کمکآموزشی و اقداماتی که گروههای آموزشی مناطق گوناگون آموزشوپرورش در این زمینه انجام دادهاند و انواع همایشهایی که برای بررسی و آسانسازی تدریس این کتاب برگزار شدهاند، از جمله این اقدامات است. نگارنده بر این باور است که اگر دانشآموزان نگاهی کلی به مطالب یک درس داشته باشند و سپس وارد جزئیات مطالب شوند، موضوع درس را بهتر درک میکنند. بهخصوص که در برخی درسهای این کتاب مطالب سنگین با نگارشی پیچیده بیان شدهاند. همچنین جمعآوری مطالب هر درس، یکجا و در یک صفحه، یادگیری مطالب به هم پیوسته درس را آسانتر میسازد. ضمن اینکه وقتی این نمودارها در اختیار دانشآموز قرار میگیرد، میتوان از وقت در جهت توضیح مطالب و آوردن مصداق و بحث بیشتر روی نکات درس استفاده کرد. در این فعالیت، از روش جمعآوری کلیات و جزئیات هر درس یکجا و در قالب ترسیم چارت و نمودار درسی استفاده شده است. کاری که پیش از این کمتر انجام شده است.

این روش در دو کلاس چهارم انسانی دبیرستان امت، واقع در منطقه 9 آموزشوپرورش پیاده شده است. نتایج نظرخواهی از 32 نفر دانشآموز شرکتکننده نشان میدهد که 28 نفر از آنها این روش را در یادگیری بسیار مؤثر میدانند. آثار مثبت طرح از دیدگاه این دانشآموزان عبارتاند از:

ـ روشی جالب و مناسب در یادآوری همه مطالب درس؛

ـ صرفهجویی در وقت برای یادگیری؛

ـ روشی بسیار مناسب برای دوره درسها؛

ـ قابل هضم شدن بسیاری از جملهبندیهای پیچیده کتاب؛

ـ کمک به دانشآموزان در پاسخ به تستهای شبه کنکوری، مانند تست سنجش.

آنچه در ادامه از نظرتان میگذرد خلاصه 6 درس از کتاب قبلی جامعهشناسی نظامجهانی رشته علوم انسانی در قالب چارت و نمودار است. این مباحث در کتاب جدیدالتألیف «جامعهشناسی (2)» پایه یازدهم نیز به نوعی آمده است.

 

یادگیری با چارت و نمودار

یادگیری با چارت و نمودار

یادگیری با چارت و نمودار

یادگیری با چارت و نمودار

یادگیری با چارت و نمودار

۱۴۰۲۲
کلیدواژه: برنامه درسی علوم اجتماعی،یادگیری بهتر، تسهیل در تدریس، جذاب و قابل درک کردن مطالب،
علی
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
5
4
0

عالی. 👌👌��

محمدرضا
۱۴۰۰/۱۱/۲۲
0
0
2

خلاصه خوبیه


نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید